Aylık arşiv 11 Nisan 2017

ileAli İmran Güneş

SAP FI Muhasebe Tabloları

www.ficosoft.com

Sap’de her bir modülde kullanılan tablolar arasındaki ilişki aşağıdaki gibi çıkarılmıştır.
Sutunda, tablolar 4 başlık altında gruplanır;Satıcılar, Hesap Planı,Müşteriler, Yeni Hesap Planı
Master Data: hesaplar,müşteri listesi, malzeme listesi. Transaction datının işlenmesi için gerekli datalardır.
SAP FI Muhasebe Tabloları Türkçesi
Tabloları TürkçesiSAP Tablolar Neden Kullanılır
1-Ön yüz ekranlarında olmayıp tabloda olan alanlara ulaşmak için, örnek: hangi modülden kayıt yapılıyor,kayıd oluşturan kim
2-Geliştirme yaparken ABAP’cıya verilecek teknik speckler ile ilgili tablolardan faydanılması(örnek Şirket kodu: BUKRS)
3-Bigilerin birden çok işlem kodundan faydanılarak çekmek yerine, bir tabloda bütün verilere ulaşmak
4-Tablolar ayrıca ekranda yer alan görüntüleri tablo şeklinde görmemizi sağlar. Örnek; 3 tane belgenin belge başlığında yer alan bilgilerin tamamını excel tablo formatı şeklinde tablolardan alabiliriz.
5- Kurlar sisteme yanlış girilmiş, 3 saat sonra farkına varılıyor. Sistemde kaş tane belgede kur değerleri yanlış girilmiş sorusunun cevabını tablolara bakarak, kimin kayıt attığını kolayca tespit edebiliriz.

LFA1 , KNA1 , FAGLFLEXT

ileAli İmran Güneş

Bütçe çalışmalarında ön hazırlık bilgileri

 

1-Aşağıdaki şekilde konsolide bir listenin oluşturulması, büyük resmi görmek açısından faydalı olacaktır

OPEX/CAPEX 2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 % Fark Run Grow Transform
1 X1
2 X2
TOPLAM

TOPLAM

2- Bütçemi etkileyen faktörlerin etkisinin tespit edilmesi: a) %10 Kur artışı , %30 Kur artışı b) İş planına göre değişecek toplam bütçe

OPEX/CAPEX 2016 Kur Farkı İş planın Bağlı Bütçe Toplam TL % -İş Planı/2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 10% 20% 40%
       1 IT Operasyon
2 Ürün Geliştirme
TOPLAM

TOPLAM

3- Bir önceki seneye göre bütçe fark gerekçeleri, Finansın konsolide ettiği dosyalardaki her bir bütçe kaleminin karşısına +-%10 geçenlerin açıklaması, yeni gelenlerin gerekçesinin girilmesi

4- Mükerrer bütçe kalemlerinin olmaması için alınacak aksiyon maddelerini çıkarılması ve sorumluluların belirlenmesi

5- Nerde bütçelenecek diye soru işaretli olan bütçe kalemlerin konsolide edilmesi ve netleştirilmesi : temsil,seyahat vb

6- Bütçede ortak parametre kullanılacak maddelerinin çıkarılması : Elektrik vb

7- Total Cost Of Ownership tespit edilmesi için , finansın mevcut excel dosyalarına bir sutunda büyük görülen projelerin seçtirilmesi

8- Bütçede ayrı başlıkları halinde takip edilen bütçe kalemlerinin tespiti: X1 projesi vb.

ileAli İmran Güneş

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

1-Bütçe ile firmanın gelecek harcamaları öngörülür.

Firma yapılan bütçe ile nakit parasını rezerve eder.

2-Tüm raporlar prensip olarak finanstan alınır. Sistemden alınan bilgilerin güncel olmaması, verilen tutarlı olması için raporlar tek bir merkezden alınır.

3- Veri kaynağı olarak SAP kullanılır. Sap verilerin güncelliğini sağlamak için bütçe,gerçekleşme verilerinin zamanında ve doğru işlenmesi gerekmektedir.

4-Havuz bütçe yapılmaz, tüm harcama kalemleri tek tek detaylandırılır.

5-İş planı hedefleri güncellendiğinde bunu bütçeye kolayca yansıtmak için parametrik bütçe hazırlanmalıdır.

6-Kur değişimi kazancı ve kaybı parametreye bağlanmalıdır.

What is Budget?

1-Budget is predicting the future

By the help of the budget planning , fim reserve cash flow.

2- On principle all reports are taken from financial departmant. To provide data consistency , all report taken from one center. Another factor is: data is not update on ERP system

3- Sap is used for data source. We have to update budget values, actuals on time and accurately

4- Any budget item is not a pool or black box. Every expenditure is shown with detailed information.

5- When the business plan is changed, to reflect these data to budget, we set the values parametric budget.

6- Foreign exchange gain or loss must be connected to parametric changes.

ileAli İmran Güneş

Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı)

Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı) /Budget goals (top management perspective)

1-Her alınan kuruş verimli harcanması gerekir.Büyük paralar ile ilgileniyoruz diye detay harcamalar ihmal edilmez.

2- Herhangi bir bütçe kaleminde iptal olur ise, o bütçe kalemi genel bütçeye aktarılır. Stratejik öncelikler doğrultusunda, bütçenin yeni yeri tespit edilir. Bu bütçe kalemi aynı birim içerisinde başka bir üniteye kesinlikle kaydırılmaz.

3-Planlanan sürecin en hızlı akması sağlanmalıdır. Yapılsın, yapılmasın ilk etapta ve karar verildiği gibi bütçe yürütülmeye çalışılmalıdır.

4-Raporlar finanstan alınmalıdır, şeffaflık ve iletişim en önemli ilkelerimizdir. Saklamak istediğimiz hiçbir bilgi olmamalı. Finans ve teknik aynı bilgiye sahip olmalıdır.

5- Bütçelerde prensip olarak tampon para bırakılmaz.

6-Sene başı planlama ile yapılan harcama %20 oranında sapması normaldir.

7-Bütçe kalmeleri arasındadaki transferler finansın onayı ile gerçekleşir.

8-Parayı teknoloji yönetir, finans destek fonksiyonunu verir. Finans doğru business case ile yatırımların finansal getirisini onaylar.

9-Bütçe, forecast dönemlerinde realize edilmeli, arada hiçbir sürpriz olmamalı.

10-Her zaman kararlar alınırken, elimizdeki maksimum bilgi değerlendirilerek en optimum sonuçlar üretilmelidir.

1- Ever penny is spent by efficiently. We are interested in big budgets so detailed spendings are unimportant perspestive is wrong.

2- if any budget item is cancelled, then this is transfer to general budget. this spending new location is determined according to strategic investment plan, this budget line is ceartinly not shifted to another unit within the same unit

3-The rapid flow of planned process should be ensured. As decided in the first instance, you should be trying to execute.

4- All reports taken from finance department. Transparency and communication are our most important principles.Not allowed any informaiton is hidden from finance. Finance and technical units have same information.

5-Not allowed bufer budget

6- Budget deviation between beginning and end of the year is %50

7-Budget items transfer is done under control of finance.

8-Technology manage the money, finance department gives support functions. Finace approve financial return on investment with right business case.

9-Budget shoul be realized in forecast period, there should be no surprise in this intervals

10-Decisions are taken by reference to information.