Bütçe çalışmalarında ön hazırlık bilgileri

ileAli İmran Güneş

Bütçe çalışmalarında ön hazırlık bilgileri

 

1-Aşağıdaki şekilde konsolide bir listenin oluşturulması, büyük resmi görmek açısından faydalı olacaktır

OPEX/CAPEX 2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 % Fark Run Grow Transform
1 X1
2 X2
TOPLAM

TOPLAM

2- Bütçemi etkileyen faktörlerin etkisinin tespit edilmesi: a) %10 Kur artışı , %30 Kur artışı b) İş planına göre değişecek toplam bütçe

OPEX/CAPEX 2016 Kur Farkı İş planın Bağlı Bütçe Toplam TL % -İş Planı/2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 10% 20% 40%
       1 IT Operasyon
2 Ürün Geliştirme
TOPLAM

TOPLAM

3- Bir önceki seneye göre bütçe fark gerekçeleri, Finansın konsolide ettiği dosyalardaki her bir bütçe kaleminin karşısına +-%10 geçenlerin açıklaması, yeni gelenlerin gerekçesinin girilmesi

4- Mükerrer bütçe kalemlerinin olmaması için alınacak aksiyon maddelerini çıkarılması ve sorumluluların belirlenmesi

5- Nerde bütçelenecek diye soru işaretli olan bütçe kalemlerin konsolide edilmesi ve netleştirilmesi : temsil,seyahat vb

6- Bütçede ortak parametre kullanılacak maddelerinin çıkarılması : Elektrik vb

7- Total Cost Of Ownership tespit edilmesi için , finansın mevcut excel dosyalarına bir sutunda büyük görülen projelerin seçtirilmesi

8- Bütçede ayrı başlıkları halinde takip edilen bütçe kalemlerinin tespiti: X1 projesi vb.

Yazar hakkında

Ali İmran Güneş contributor

Bir cevap yazın