Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı)

ileAli İmran Güneş

Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı)

Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı) /Budget goals (top management perspective)

1-Her alınan kuruş verimli harcanması gerekir.Büyük paralar ile ilgileniyoruz diye detay harcamalar ihmal edilmez.

2- Herhangi bir bütçe kaleminde iptal olur ise, o bütçe kalemi genel bütçeye aktarılır. Stratejik öncelikler doğrultusunda, bütçenin yeni yeri tespit edilir. Bu bütçe kalemi aynı birim içerisinde başka bir üniteye kesinlikle kaydırılmaz.

3-Planlanan sürecin en hızlı akması sağlanmalıdır. Yapılsın, yapılmasın ilk etapta ve karar verildiği gibi bütçe yürütülmeye çalışılmalıdır.

4-Raporlar finanstan alınmalıdır, şeffaflık ve iletişim en önemli ilkelerimizdir. Saklamak istediğimiz hiçbir bilgi olmamalı. Finans ve teknik aynı bilgiye sahip olmalıdır.

5- Bütçelerde prensip olarak tampon para bırakılmaz.

6-Sene başı planlama ile yapılan harcama %20 oranında sapması normaldir.

7-Bütçe kalmeleri arasındadaki transferler finansın onayı ile gerçekleşir.

8-Parayı teknoloji yönetir, finans destek fonksiyonunu verir. Finans doğru business case ile yatırımların finansal getirisini onaylar.

9-Bütçe, forecast dönemlerinde realize edilmeli, arada hiçbir sürpriz olmamalı.

10-Her zaman kararlar alınırken, elimizdeki maksimum bilgi değerlendirilerek en optimum sonuçlar üretilmelidir.

1- Ever penny is spent by efficiently. We are interested in big budgets so detailed spendings are unimportant perspestive is wrong.

2- if any budget item is cancelled, then this is transfer to general budget. this spending new location is determined according to strategic investment plan, this budget line is ceartinly not shifted to another unit within the same unit

3-The rapid flow of planned process should be ensured. As decided in the first instance, you should be trying to execute.

4- All reports taken from finance department. Transparency and communication are our most important principles.Not allowed any informaiton is hidden from finance. Finance and technical units have same information.

5-Not allowed bufer budget

6- Budget deviation between beginning and end of the year is %50

7-Budget items transfer is done under control of finance.

8-Technology manage the money, finance department gives support functions. Finace approve financial return on investment with right business case.

9-Budget shoul be realized in forecast period, there should be no surprise in this intervals

10-Decisions are taken by reference to information.

Yazar hakkında

Ali İmran Güneş contributor

Bir cevap yazın