Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

ileAli İmran Güneş

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

1-Bütçe ile firmanın gelecek harcamaları öngörülür.

Firma yapılan bütçe ile nakit parasını rezerve eder.

2-Tüm raporlar prensip olarak finanstan alınır. Sistemden alınan bilgilerin güncel olmaması, verilen tutarlı olması için raporlar tek bir merkezden alınır.

3- Veri kaynağı olarak SAP kullanılır. Sap verilerin güncelliğini sağlamak için bütçe,gerçekleşme verilerinin zamanında ve doğru işlenmesi gerekmektedir.

4-Havuz bütçe yapılmaz, tüm harcama kalemleri tek tek detaylandırılır.

5-İş planı hedefleri güncellendiğinde bunu bütçeye kolayca yansıtmak için parametrik bütçe hazırlanmalıdır.

6-Kur değişimi kazancı ve kaybı parametreye bağlanmalıdır.

What is Budget?

1-Budget is predicting the future

By the help of the budget planning , fim reserve cash flow.

2- On principle all reports are taken from financial departmant. To provide data consistency , all report taken from one center. Another factor is: data is not update on ERP system

3- Sap is used for data source. We have to update budget values, actuals on time and accurately

4- Any budget item is not a pool or black box. Every expenditure is shown with detailed information.

5- When the business plan is changed, to reflect these data to budget, we set the values parametric budget.

6- Foreign exchange gain or loss must be connected to parametric changes.

Yazar hakkında

Ali İmran Güneş contributor

Bir cevap yazın