Aylık arşiv 24 Ağustos 2017

ileAli İmran Güneş

SAP Bilanço ve Gelir Tablosu Raporları

2.1.3.4 SAP BİLANÇO ve GELİR TABLOSU RAPORLARI

Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu almak için komut satırına S_PL0_86000028 yazılır ve Enter tuşuna basılır. Menü kısa yolu için aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz

Genel Seçimler kısmında;

Para Birimi: 00 Belge Para Birimi veya 10 Şirket Kodu Para Birimi seçilir.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Rapor Seçimleri kısmında;

Bilanço K/Z Yapısı: F4 tuşuna basılarak bilanço tipi seçilir. (Örn: 6666 Bilanço (Türkiye)

Defter: 0L Ana Defter

Rapor Yılı: Raporlanmak istenen yıl yazılır.(Örn:2011)

Rapor Dönemi Bşl: Raporun hangi dönemden başlaması gerektiği belirtilir.(Örn:01)

Rapor Dönemi Sonu: Raporun hangi döneme kadar oluşması gerektiği belirtilir.(Örn:16)

Karşılaştırma Yılı:Raporun,hangi yılın verileri ile karşılaştırılacağı belirtilir.(Örn:2010)

Karş.Dönm.Başl:Karşılaştırılmak istenen raporun hangi dönemden başlaması gerektiği belirtilir.(Örn:01)

Karş.Dönm.Sonu: İstenen raporun hangi döneme kadar karşılaştırılması gerektiği

belirtilir.(Örn:16)

Çıktı Türü kısmında;

þ Klasik araştırma raporu seçilir.

İlgili yerler doldurulduktan sonra  Yürüt butonuna basılır ve Bilanço ile Gelir Tablosu bir arada görüntülenir.

Oluşan raporda kalemlere basarak raporu oluşturan verilerin en alt kırılımına kadar gelinerek rapor incelenir.

 

Bilanço ve Gelir Tablosu raporunu almak için ayrıca S_ALR_87012284 veya F.01 işlem komutları da kullanılabilir.

Bu komutlar kullanılarak Bilanço raporu almak yukarıda anlatıldığı gibidir. Komutların menü yolu için aşağıdaki ekran görüntülerini inceleyiniz.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ BİLANÇO ve GELİR TABLOSU RAPORLARI

 

 

 

ileAli İmran Güneş

SAP KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

2.1.2.8.1 SAP KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

KDV ile ilgili aylık ön bildirim raporunu almak ve KDV Mahsubunu yapmak için komut satırına S_ALR_87012357 yazılır ve Enter tuşuna basılır. (Ya da menüden Defteri Kebir/Raporlama/Genel/KDV Bildirimleri/KDV Ön Bildirimi yolu izlenebilir.)

 

Ekrana KDV Ön Bildirimi penceresi gelecektir.                                                                              KDV ön bildirimi ekranında;

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Mali Yıl: İşlem yapılacak yıl girilir.

Kayıt Tarihi: KDV oluşturulacak dönem aralığı yazılır.                                                                         Çıktı Listeleri bölümünden;

þ Hesaplanan KDV Toplam

þ İndirilecek KDV Toplam seçilir.

Münferit kalem butonu işaretlenirse daha detaylı rapor alınabilir                                                            İlgili yerler doldurulduktan sonra        Yürüt butonuna basılır ve aralık’a ait olarak KDV raporu alınmış olunur

Bu ekrandan geri dönülüp Ödeme Yükü Kaydı seçeneği seçilerek KDV Mahsup Kaydı yapılır

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ için linke tıklayınız. SAP KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

2.1.2.8.2 Form Ba ve Form Bs

Form Ba ve Form Bs’nin programdan alınabilmesi için ülkemize özgü bir ek programın yüklü olması gerekir. Bu program yüklendikten sonra Form Ba ve Form Bs /n/saptr_kdvb işlem koduyla alınır.

 

ileAli İmran Güneş

SAP Ana Hesap Ekstresi Raporunu Alma

2.1.3.1 ANA HESAP EKSTRESİ

Bir veya birden fazla defteri kebir hesabı için kalemleri görüntülemek SAP sisteminde mümkündür.

Ön kayıt kalemlerini ya da gerçek kalemlerini ya da her ikisini birden görmek mümkündür. Listenin görünümünü ve ekrana gelen alanların sayısını liste üzerinde değiştirerek varyant olarak kaydedebilir ve daha sonra liste bu değiştirilen bu varyant ile çağırılabilir.

Ana Hesapları görüntüleyebilmek için komut satırına FBL3N yazılır ve Enter tuşuna basılır. (Ya da Defteri Kebir/Hesap menüsünden FBL3N Kalemleri Görüntüle seçilebilir.)  Ekrana gelen Ana Hesaplar Münferit Kalem Listesi filtre penceresi aşağıdaki açıklamalara göre doldurulur.

Ana Hesap: Görüntülenmek istenen hesap veya hesap aralığı yazılır. Hesaplar F4 tuşu yardımıyla seçilebilir.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Durum kısmında;

¨Açık Kalemler: Belirli bir tarihe kadar işlem olarak açık kalmış kalemler (denkleştirilmemiş) görüntülenmek istenirse işaretlenir. Yani denkleştirme yapılmamış kalemler görüntülenir.

¨Denkleştirilmiş Kalemler: Sadece Denkleştirme yapılan hesapları listelemek için seçilir.

(Örn: Ödemesi yapılmış faturalar için satıcı hesabı girilir.)

¨Tüm Kalemler: Hesapların bütün hareketleri için seçilir. Böylece hesabın denkleşen  veya açık kalan kalemleri de görüntülenir.

Tür kısmında;

þ Standart Kalemler: Kesin kayıt ile gelen hareketler görüntülenir.

þ Ön Kayıtlı Kalemler: Ön kayıtlı belgelerin görüntülenmesi isteniyorsa işaretlenir.

İlgili yerler doldurulur            Yürüt butonuna basılır ve döküm alınır

Notlar:

1-Listeyi belirli bir alandaki belirli bir değer bazında filtrelemek için (Örneğin; Belge Türüne göre filtrelemek için) ilgili alandaki değerin üzerine bir defa tıkladıktan sonra üstteki  araç çubuğundan      Filitre butonuna basılarak ekrana gelen filtre penceresinden raporda görüntülenmek istenen değer girilir.Devam  butonuna tıklanır. Böylece rapor istenilen değere göre yeniden düzenlenmiş olur.                                                                                                                                                   2-Listeyi belirli bir sütun bazında azalan ya da artan düzende sıralamak için ilgili kolon üzerine tıkladıktan sonra araç çubuğundan        veya        butonu üzerine tıklanır

3- Listeden alan çıkarmak ya da listeye alan eklemek ya da alanların sırasında değişiklik yapmak için araç çubuğunda düzeni seç butonuna basılır

Görüntülenmek istenen ya da liste düzeninden çıkarılmak istenen sütun seçilir ve sağ-sol okları kullanılarak düzen içine alınır ya da çıkarılır ardından sol altta yer alan Devral butonuna basılarak yeni düzen belirlenmiş olur.

4-Yaratılan varyantı kullanıcıya özgü yapmak için  Düzeni Sakla butonuna basılır. Düzeni sakla pop-up ekranında kullanıcıya özel bir isim verilir. Örneğin; Ana Hesap Ekstresi                                      Bu pencerede; Düzen kısmına da kullanıcıya özgü bir isim verilir. Örneğin; Rapor1 þKullanıcıya Özgü:  işaretlenir. Mutlaka işaretlenmelidir.

Tanım: Raporun ismi isteğe bağlı olarak girilir.

Bu girişler tamamlanınca ekranın sol altındaki Sakla  butonu tıklanır ve rapor dizaynı saklanmış olur.

5- Daha önce hazırlanmış olan liste düzenlerini çağırmak için araç çubuğundaki  Düzeni seç butonu  tıklanır. Görüntülenmek istenen kullanıcıya özgü ayar seçilir ve tamam butonu tıklanır ve böylece liste tanımlı dizayna göre alınmış olur.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN  linke tıklayınız  SAP Ana Hesap Ekstresi Raporu (FBL3N)

www.ficosoft.com

ileAli İmran Güneş

SAP Muhasebe Mizan Alma

MİZAN ALMA (Ana Hesap Bakiye Listesi)

Mizan almak için komut satırına F.08 yazılır ve Enter tuşuna basılır. Ya da Sap Menüsü altından Bilgi Sistemi/Mali İşler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir altından F.08 Bakiye Listesi seçilir.

Ana Hesap bakiyeleri filtre ekranında;

Hesap Planı: 6666 girilir.

Ana Hesap: Görüntülenmek istenen hesap kodu veya kod aralığı yazılır. Tüm hesapların mizanı alınacaksa boş bırakılır.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Mali Yıl: Görüntülenmek istenen yıl yazılır.

İş Alanı: Görüntülenmek istenen iş alanı kodu girilir.

Defter: (0L) Ana Defter yazılır. F4 ile seçilebilir.

Para Birimi Tipi: (10) Şirket kodu para birimi seçilir.

Diğer Seçenekler: Boş bırakılabilir.

Filtre belirleme işlemi tamamlanınca sol üstten          yürüt butonuna basılır ve mizan listelenir.

Ekran görüntüleri için tıklayınız: SAP Mizan Alma

http://www.ficosoft.com/

 

 

 

ileAli İmran Güneş

SAP Muhasebe Belgesini Görüntüleme

2.1.2.2.2 Muhasebe Belgesi Görüntüleme

Kaydedilen bir muhasebe belgesi, daha sonra üzerinde değişiklik yapılmaksızın sadece incelenmek amacıyla görüntülenebilir.

FI programında yapılan her hangi bir kayıt sonradan görüntülenmek istenirse, bunun için ilgili işlem menüsündeki BELGE alt menüsüne gidilerek FB03 Görüntüle komutu seçilmelidir. Ya da ana menüde iken komut satırına FB03 yazılıp Enter tuşuna basılmalıdır.

Belge Numarası bilinmiyorsa;

butonuna basılır. Belge listesi ekranı gelir. Gerekli filtre seçenekleri

girilerek belge listesine ulaşılır ve görüntülenmek istene belge seçilir. Belge seçilince ekrana Belge Görüntüsü gelecektir                                                                                                                             Belge görüntüsü ekranında incelenecek hesap üzerine çift tıklanarak hesap Kalemi sayfasına geçilir ve hesap incelenir. Bu sayfadan değişiklik yapılamaz                             

 

Görüntüle ekranında iken değişiklik yapmak gerekirse, bunun için bulunduğunuz ekranın sol üst kısmında bulunan Belge menüsünü açıp, oradan Değiştir seçeneğini seçiniz.

 

www.ficosoft.com

 

ileAli İmran Güneş

ABAP Programını Kopyalama

ABAP Programını Kopyalama

Daha önce hazırlanmış bir programı nasıl kopyalayacağımız anlatılmıştır

ileAli İmran Güneş

ABAP Programını İşlem Kodu Olarak Kaydetme

ABAP Programını İslem Kodu Olarak Kaydetme

ABAP programında hazırladığımız programı son kullanıcılar tarafından kullanabilmesi için, yapılan çalışmaların menüye taşınması gerekmektedir. Bu işlemleri nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

ileAli İmran Güneş

SAP Genel Lojistik Terimleri

1        SAP Genel Lojistik Terimleri

1.1      Satış ve Dağıtım Organizasyonu

1.1.1     Satış ve Dağıtım Alanı

Satış ve dağıtım alanı içinde satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bölüm yer alır.

1.1.1.1      Satış Organizasyonu
Satış yapan birim, hukuksal anlamda, örneğin mamul sorumluluğu taşır ve müşterinin diğer rücu haklarını korumakla yükümlüdür.

 • Gerekli görülmesi durumunda, pazar alt bölgelere ayrılır.
 • Genel işlemler, her bir satış organizasyonu içinde yürütülür.
 • Satış organizasyonu, tek bir şirket koduna tayin edilir.
 • Bir satış organizasyonu içinde birçok üretim yeri yer alır.
  1.1.1.1.1      Satış Organizasyonuna Bağlı Nesneler
Müşteri ana verileri, malzeme ana verileri, fiyatlar, istatistikler
 • Sipariş, teslimat, faturalama belgesi

1.1.1.2      Dağıtım Kanalı

 • Dağıtım kanalı, satış ve dağıtımın hangi yollardan yapıldığı anlamına gelir (örneğin toptancılık, doğrudan satış, vb.).
 • Dağıtım kanalı, pazarlama açısından ya da dahili olarak, organizasyon temelinde tanımlanabilir.
 • Müşteri, bir satış organizasyonu içinde çok sayıda dağıtım kanalını kullanabilir.
1.1.1.2.1      Dağıtım Kanalına Bağlı Nesneler
 • Müşteri ana verileri, malzeme ana verileri, fiyatlar, istatistikler
 • Sipariş, faturalama belgesi (teslimat kalemleri, çeşitli dağıtım kanallarına ait olabilir)

1.1.1.3      Bölüm

 • Geniş tutulan bir ürün yelpazesi için, ürün grupları, diğer deyişle bölümler oluşturulabilir.
 • Her bölüm için, örneğin kısmi teslimatlar ve ödeme koşulları aracılığıyla müşteri anlaşmalarını hazırlayabilirsiniz. Bir bölüm içinde, istatistiksel değerlendirmeler yürütebilir ya da şirketinize ait pazarlama işlevleri oluşturabilirsiniz.
1.1.1.3.1      Bölüme Bağlı Ana Veriler, Belgeler
 • Müşteri ana verileri, fiyatlar, istatistikler

1.1.2     Üretim Yeri

 • Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretir ya da üretilen malları sevkiyata hazır duruma getirir (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

1.1.3     Sevkiyat Noktası

1.1.3.1      Tanım

 • Sevkiyat noktası, teslimat işlemesi ve izlemesinin ve bu işlemleri izleyen mal çıkışının yürütüldüğü bağımsız bir organizasyon birimidir.
 • Sevkiyat noktasında, çok sayıda üretim yerine ilişkin teslimatların planlaması yapılabilir. Bu işlemin, üretim yerlerinin birbirlerine yakın olması durumunda yapılması uygun olur
 • Çok sayıda sevkiyat noktası, bir üretim yerine ilişkin teslimatları işleyebilir.

1.1.3.2      Tanımlama için Ana Ölçütler

 • Teslimatta, lojistik işlevlerinin satış ve dağıtım yapılarından bağımsız olarak dikkate alınması gerekir.
 • Sevkiyat noktası, genel olarak, belli bir mal akışının söz konusu olduğu ve belli bir yükleme ve nakliye donanımına sahip fiziki bir mekandır.
 • Malzeme Yönetimi Organizasyonu

1.1.4     Üretim Yeri

Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ya da malların sevkiyata hazır duruma getirildiği yerdir (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

1.1.5     Depo Yeri

Depo yerleri, bir üretim yeri içindeki malzeme stoklarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan organizasyon birimleridir.

 

1.1.6     Satınalma Organizasyonu

Satınalma organizasyonu, işletmeyi satınalma gereksinimlerine göre gruplayan lojistik içindeki bir organizasyon birimidir. Satınalma organizasyonu, malzeme ya da hizmet tedarik eder; satıcılarla birlikte satınalma koşullarını belirler ve bu işlerden sorumludur.

1.1.7     Satınalma Grubu

Satınalma grubu, belli satınalma işlemlerinden sorumlu olan bir satıcıyı ya da bir satıcı grubunu tanımlayan anahtardır.

1.1.8     Değerleme Birimi

Malzeme değerleme birimi, malzeme değerlemesinin hangi düzeyde (üretim yeri ya da şirket kodu düzeyinde) yapılacağını belirler.

 

 

ileAli İmran Güneş

ABAP Sertifika Soruları ve Cevapları (Türkçe/ İngilizce)

SORULAR:

Question 1: Which of the following are true statements? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,3

 1. Table fields can be assigned to an ABAP Dictionary data type directly.
 2. Table fields can be assigned to a data element.
 3. A reference table and field are required for fields with the data types QUAN and CURR.
 4. Search helps can be defined for a table field that is assigned to a predefined data type.

Soru 1: Aşağıdaki koşullardan hangisi doğrudur? Bu sorunun üç doğru cevabı vardır.

 1. Tablo alanları ABAP sözlüğünde doğrudan veri türüne göre (data type olarak) atanabilir.
 2. Tablo alanları bir data elementi olarak atanabilir.
 3. QUAN and CURR data type alanı Referans tablosu ve alanı için gereklidir.
 4. Arama çözümleri, önceden tanımlanmış bir data type a atanan bir tablo alanında tanımlanabilir.

Question 2: What is the purpose of the enqueuer work process? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. It processes update requests
 2. It processes user entries
 3. It translates Open SQL statements
 4. It manages logical locks in the lock table

Soru 2:  Enqueuer (kuyruk oluşturma) işlem sürecinin amacı nedir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Güncelleme taleplerinin işlemini yapar.
 2. Kullanıcı girdilerinin işlemini yapar.
 3. Açık SQL ifadelerinin çevirisini yapar. e
 4. Kilit tablosundaki (lock table ) mantıksal (logical) kilitleri yönetir.

 

Question3: Which controller types can exist within a Web Dynpro component? There are 3 correct answers to this question.

Response:1,4,5

 1. Component controller
 2. User controller
 3. Application controller
 4. Window controller
 5. View controller

 

Soru 3: Hangi kontrolör type Web Dynpro bileşeniyle birlikte bulunur? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. Bileşen kontrolörü
 2. Kullanıcı kontrolörü
 3. Uygulayıcı (aplikasyon) kontrolörü
 4. Pencere kontrolörü
 5. Görüntüleme (view) kontrolörü

Question4: In the CALL CUSTOMER-FUNCTION ‘nnn’ statement, nnn is a three-digit number used in SAP programs for which of the following types of enhancement? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Business add-ins
 2. New BAdIs
 3. User exits
 4. Customer exits

Soru 4:    CALL CUSTOMER-FUNCTION unda bulunan ‘nnn’ ifadesinde (‘nnn’ SAP programında üç basamaklı bir sayıdır ) SAP programlarında  hangi type lar geliştirilmiştir.  Lütfen doru cevabı seçiniz.

 1. Business add-ins (iş eklentileri)
 2. New BadIs
 3. User exits (kullanıcı girdileri)
 4. Customer exits (müşteri girdileri)

  

Question5: You are writing a program that uses ABAP class. Which components of the class can you create directly from the program? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. Only protected components
 2. Only private components
 3. Only public components
 4. All components

Soru 5: ABAP sınıflandırmalarını (class) kullanarak bir program yazıyorsunuz. Hangi sınıf bileşenlerini doğrudan programdan oluşturabilirsiniz?lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Sadece korunmalı bileşenler
 2. Sadece özel bilşenler
 3. Sadece herkese açık bileşenler
 4. Tüm bileşenler

 

Question6: Where are fixed values for fields stored? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. Field Table
 2. Structure
 3. Domain
 4. Data element

  

Soru 6: Alanlar için sabit değerler nerede saklanır? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Alan (field)
 2. Tablo (table)
 3. Yapı (structure)
 4. Alan (Domain)
 5. Data elementi

 

Question7: Which of the following can you do with the ABAP debugger? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,4

 1. Compare data objects.
 2. Analyze internal tables
 3. Analyze SQL traces.
 4. Analyze memory usage.
 5. Change source code.

Soru 7: ABAP debugger (ayıklayıcı ) ile hangi işlemleri yapabilirsiniz? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. Data nesnelerini karşılaştırma
 2. Giriş tablolarının analizi
 3. SQL işaretlerinin analizi
 4. Bellek kullanımının analizi
 5. Kaynak (source) kodunu değiştirme

Question8: What does the Refactoring Assistant allow you to do? There are 2 correct answers to this question.

Response: 2,4

 1. Rename all subclasses of a method
 2. Move components between superclasses and subclasses
 3. Rename all occurrences of a method
 4. Move between classes and interfaces

 Soru 8: Refactoring (yeniden düzenleme) Asistanı ne yapmanıza izin verir? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. Bir metodun tüm alt sınıflarının yeniden adlandırmanıza
 2. Bileşenleri üst sınıflar ve alt sınıflar arasında taşımanıza
 3. Bir metodun tüm oluşumlarını yeniden adlandırmanıza
 4. Sınıflar ve arabirimler arasında ilerlemenize

Question9: You are required to add customer source code in the SAP delivered object using the new enhancement framework without modification. How can you find the available enhancement? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,4

 1. Select from the list of application-related BAdIs or enhancement spots in the SAP Application Hierarchy.
 2. Perform a program-related global search for GET BADI.
 3. Search for a Business Transaction Event in the Customizing tree (transaction SPRO).
 4. Select from the list of freely selected BAdIs or enhancement spots in the Repository Information System.
 5. Perform a program-related global search for a customer exit.

 

 

Soru 9:  SAP de herhangi bir modifiye uygulanmadan yeni bir gelişmiş sistem (enhancement framework) kullanarak oluşturulmuş nesneye müşteri kaynak kodu eklemeniz isteniyor. Kullanılabilir geliştirmeyi nasıl bulabilirsiniz? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. SAP Uygulama Hiyerarşisinde, uygulama ile ilişkili BAdI’ler (application-related BAdIs) veya geliştirici spotları (enhancement spots) listesinden seçim yaparak.
 2. GET BADI için global bir bağlantılı program araması yaparak
 3. Özelleiştirme ağacında faaliyet işlem olayı (Business Transaction Event) araması yaparak. (transaction SPRO)
 4. Depolanmış bilgi sisteminde gelişi güzel seçilmiş BadI ler ve geliştirme noktaları listesinden seçim yaparak
 5. Bir müşteri çıkışı için global bir bağlantılı program araması yaparak

 

Question10: Which options are available for a JOIN in ABAP Open SQL? There are 3 correct answers to this question

Response: 1,3,4

 1. LEFT OUTER JOIN
 2. RIGHT OUTER JOIN
 3. INNER JOIN
 4. FULL JOIN
 5. CROSS JOIN

 

Soru 10: ABAP Open SQL’de JOIN için hangi seçenekler kullanılabilir? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. LEFT OUTER JOIN
 2. RIGHT OUTER JOIN
 3. INNER JOIN
 4. FULL JOIN
 5. CROSS JOIN

Question11: Table A and table B are partially buffered. Which of the following SELECT statements always access the database? There are 2 correct answers to this question.

Response:1,2

 1. SELECT SINGLE FOR UPDATE a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_A WHERE c EQ ‘1234’.
 2. SELECT a b c d FROM table A JOIN table B ON table A~a EQ table B~ eINTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_A_B.
 3. SELECT a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_AB
 4. SELECT SINGLE CLIENT SPECIFIED a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_AB.

Soru 11: tablo A ve tablo B kısmen korumalıdır. Aşağıdaki SELECT ifadelerinden hangileri daima veritabanına erişimi sağlar? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. SELECT SINGLE FOR UPDATE a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_A WHERE c EQ ‘1234’.
 2. SELECT a b c d FROM table A JOIN table B ON table A~a EQ table B~ eINTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_A_B.
 3. SELECT a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_AB
 4. SELECT SINGLE CLIENT SPECIFIED a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_AB.

 

Question12: When does the lifetime of a component controller begin and end? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. It begins with the Web Dynpro component and ends with the Web Dynpro application that called it.
 2. It ends the first time the Web Dynpro application is called at runtime and ends when the Web Dynpro application that called and instantiated component ends.
 3. It lasts from creating data within the controller to cover the whole period during which the component is in use.
 4. It begins the first time the Web Dynpro application is called at runtime and ends when the Web Dynpro application that called and component ends.

 

Soru 12: Bir bileşen kontrolörünün görevi ne zaman başlar ve biter? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Web Dynpro bileşeniyle başlar ve aynı addaki Web Dynpro uygulaması ile biter.
 2. Web Dynpro uygulamasındaki runtime yani çalışma zamanında sona erer ve Web Dynpro uygulamasındaki örnek bileşenlerin sona ermesiyle sona erer.
 3. Bileşenin kullanıldığı tüm periyodu kapsayacak şekilde kontrolörle veri oluşturmaya devam eder.
 4. Web Dynpro uygulamasındaki runtime yani çalışma zamanında başlar ve Web Dynpro uygulamasındaki bileşenlerin sona ermesiyle Web Dynpro uygulaması sona erer.

Question 13: What process is used to establish the automatic transport of data between the view controller’s context-attributes and the UI element in its layout? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Context mapping
 2. Data migration
 3. View assembly
 4. Data binding

Soru 13: görüntüleme kontrolörünün nitelik bağlamı (controller’s context-attributes) ile düzen içerisinde bulunan UI öğesi arasındaki otomatik veri aktarımını sağlamak için hangi işlem kullanılır? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Haritalama bağlamı
 2. Veri göçü (verileri başka bir sisteme geçirme)
 3. Görüntü montajlama
 4. Veri bağlama

 

Question 14: What does a view do? There are 4 correct answers to this question.

Response: 1,2,4,5

 1. Contains windows
 2. Contains a view controller
 3. Contains other views
 4. Can be contained in a window
 5. If entered by an inbound plug, can cause an event handler method to be called

Soru 14: view (görüntüleme) ne yapar? Bu soru için dört doğru cevap vardır.

 1. Pencereler içerir
 2. Görüntüleme kontrolörü içerir
 3. Diğer görüntülemeleri içerir
 4. Bir pencerede bulunabilir
 5. Eğer bağlı bir fiş girişi yapılırsa manuel isimlendirilmiş metod işlemine neden olabilir

Question 15: What options do you have when setting a watchpoint? There are 2 correct answers to this question.

Response: 1,4

 1. Stop at predefined conditions for a specific variable.
 2. Stop at predefined conditions for all variables.
 3. Stop at any change of all variables.
 4. Stop at any change of a specific variable.

Soru 15: Bir izleme noktası kurulumunda seçenekleriniz ne olur? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. Spesifik bir değişken için daha önceden tanımlanmış koşulları durdurma
 2. Tüm değişkenler için daha önceden tanımlanmış koşulları durdurma
 3. Tüm değişkenler için herhangi bir değişiklikte durdurma
 4. Spesifik bir değişken için herhangi bir değişiklikte durdurma

 

Question16: You want to use a BAdI to extend the functions of an SAP program. Which of the following tasks is necessary? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Define an interface for the BAdI.
 2. Call the BAdI
 3. Create an enhancement project using a customer exit.
 4. Implement a class that implements the BAdI interface.

 

Soru 16: Bir SAP programının fonksiyonlarını genişletmek için bir BAdI kullanmak isterseniz. Aşağıdaki görevlerden hangisi gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Badl için bir arabirim tanımlama
 2. BAdl çağırma veya adlandırma
 3. Bir müşteri çıkışı kullanarak geliştirilmiş bir proje oluşturma
 4. BAdl arabiriminin uygulandığı bir sınıf oluşturmak

Question17: Your task is to enhance the screen of an SAP standard application. How do you determine if there is a customer exit for this task? Please choose the correct answer.

Response: 2

 1. You use the BAdI Builder (transaction SE19) to check for a suitable Business Add-In(BAdI)
 2. You search in the flow logic of the screen for CAL CUSTOMER-SUBSCREEN statement
 3. You search in the SAP reference Implementation Guide (IMG) for a suitable user exit
 4. You search in the source code of the application for GET BADI statement

 

Soru 17: Göreviniz standat bir SAP uygulsmssı ekranını geliştirmek. Bu görev için bir müşteri çıkışı varsa nasıl tanımlama yapmanız gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Uygun bir Business Add-In(BAdI) olup olmadığını kontrol etmek için BAdI Builder (transaction SE19) kullanırsınız
 2. CAL CUSTOMER-SUBSCREEN koşulu için ekranın mantık akışında arama yaparsınız
 3. Uygun bir kullanıcı çıkışı için SAP referans uygulama klavuzunda (IMG) arama yaparsınız
 4. GET BADI koşulu için uygulama kaynak kodunda arama yaparsınız

 

Question18: When do you need to use the GROUP BY clause in the SELECT statement? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. If you want to redefine the sequence of the columns in the result set
 2. If you want to use ORDER BY to specify a sub-order
 3. If you want to use aggregate functions and at least one component in the field list is a column identifier
 4. If you want to use aggregate functions and all components in the field list are aggregate functions

Soru 18: SELECT koşulunda GROUP BY ibaresini ne zaman kullanmanız gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Son sette(kurulumda) sütun dizilerini tekrar tanımlamak istediğinizde
 2. Bir sub-order(alt talep) belirlemek için ORDER BY kullanmak istediğinizde
 3. Tanımlanmış bir sütunun olduğu alan listesinde bulunan en az bir bileşen ve tüm fonksiyonları kullanmak istediğinizde
 4. Tüm fonksiyonların olduğu alan listesindeki tüm bileşenleri ve tüm fonkiyonları kullanmak istediğnizde

Question 19: Which of the following predefined data types are character types? There are 3 correct answers to this question

Response: 3,4,5

 1. X
 2. P
 3. T
 4. D
 5. N

Soru 19: Aşağıda tanımlanmış olan data type lardan hangileri karakter type dır? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. X
 2. P
 3. T
 4. D
 5. N

Question20: Which statements are true about a class that has granted friendship to another class? There are 4 correct answers to this question.

Response: 2,3,4,5

 1. All classes the friend has granted friendship access status to also have the same access.
 2. All classes that inherit from the friend (subclasses) also have the same access.
 3. The friend has access to protected attributes.
 4. The friend has access to public attributes.
 5. The friend has access to private attributes

 

Soru 20: İmtiyazlı dostluk sınıfına sahip bir sınıf ve diğer bir sınıf hakkında hangi doğru koşullar oluşturulabilir?bu soruda dört doğru cevap vardır.

 1. Tüm sınıflar imtiyazlı dostluk statüsünü ve de tüm hakları kullanan arkadaşlardır.
 2. Aynı haklara sahip alt sınıflardan da katılım olan tüm sınıflar
 3. Korumalı niteliğe izin verilen arkadaş
 4. Genel niteliklere izin verilen arkadaş
 5. Özel niteliklere izin verilen arkadaş

 

ileAli İmran Güneş

SAP Sertifikaları İle ilgili 10 Soru ve Cevap

1-Sertifika sınavına nerden başvururum?
SAP web sitesinden başvurabilirsiniz.
https://training.sap.com/shop/certification/

2- Sınav tarihleri nedir?
Sınavlar belirli tarihlerde yapılmaktadır (ayda bir veya 2 ayda bir defa). Detaylı bilgi için tıklayınız
https://training.sap.com/shop/certification/

3- Sınav Yeri Neresi?
Anel İş Merkezi Saray Mah.
No:5 Kat: 6 Ümraniye İstanbul
4-Sınav Ücreti Ne kadar?
Sınav ücreti: Aşağıda belirtilen sınav ücretleri 400 Euro’dur. Bazı sınavların ücreti değişiklik göstermektedir.
5-Sınav hangi dillerde yapılmaktadır?
Bütün sınavlar İngilizce ve diğer dillerde (Almanca, Japonca vb) yapılır. Şu an TÜRKÇE yapılan sınav yoktur. (22.08.2017)
6-Sınav geçiş notu, soru sayısı, süresi?
Geçiş notu: 55-60 arası (sınava göre değişiyor)
Soru Sayısı: 80
Süre: 180 dakika
8- SAP Sertifikası almak şartı mı?
Global çalışan bazı danışmanlık firmaları çalışanlarına bunu şart koşmaktadır. Müşteri gözünde sertifikalı danışman olmanız avantaj, şu anki Türkiye koşullarda zorunlu veya kesin ihtiyaç gibi görülmemektedir.

9- Detaylı bilgi alacağımız irtibat numarası:
+90 216 633 03 00

10- Hangi Sınava girmeliyim?
SAP upgrate ‘lere göre sınav adları değişmektedir. HR, ABAP vb. birden çok sınavı vardır, buraya örneklendirmek amacı ile sınavlar eklemiştir. https://training.sap.com/shop/certification/