SAP Ana Hesap Ekstresi Raporunu Alma

ileAli İmran Güneş

SAP Ana Hesap Ekstresi Raporunu Alma

2.1.3.1 ANA HESAP EKSTRESİ

Bir veya birden fazla defteri kebir hesabı için kalemleri görüntülemek SAP sisteminde mümkündür.

Ön kayıt kalemlerini ya da gerçek kalemlerini ya da her ikisini birden görmek mümkündür. Listenin görünümünü ve ekrana gelen alanların sayısını liste üzerinde değiştirerek varyant olarak kaydedebilir ve daha sonra liste bu değiştirilen bu varyant ile çağırılabilir.

Ana Hesapları görüntüleyebilmek için komut satırına FBL3N yazılır ve Enter tuşuna basılır. (Ya da Defteri Kebir/Hesap menüsünden FBL3N Kalemleri Görüntüle seçilebilir.)  Ekrana gelen Ana Hesaplar Münferit Kalem Listesi filtre penceresi aşağıdaki açıklamalara göre doldurulur.

Ana Hesap: Görüntülenmek istenen hesap veya hesap aralığı yazılır. Hesaplar F4 tuşu yardımıyla seçilebilir.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Durum kısmında;

¨Açık Kalemler: Belirli bir tarihe kadar işlem olarak açık kalmış kalemler (denkleştirilmemiş) görüntülenmek istenirse işaretlenir. Yani denkleştirme yapılmamış kalemler görüntülenir.

¨Denkleştirilmiş Kalemler: Sadece Denkleştirme yapılan hesapları listelemek için seçilir.

(Örn: Ödemesi yapılmış faturalar için satıcı hesabı girilir.)

¨Tüm Kalemler: Hesapların bütün hareketleri için seçilir. Böylece hesabın denkleşen  veya açık kalan kalemleri de görüntülenir.

Tür kısmında;

þ Standart Kalemler: Kesin kayıt ile gelen hareketler görüntülenir.

þ Ön Kayıtlı Kalemler: Ön kayıtlı belgelerin görüntülenmesi isteniyorsa işaretlenir.

İlgili yerler doldurulur            Yürüt butonuna basılır ve döküm alınır

Notlar:

1-Listeyi belirli bir alandaki belirli bir değer bazında filtrelemek için (Örneğin; Belge Türüne göre filtrelemek için) ilgili alandaki değerin üzerine bir defa tıkladıktan sonra üstteki  araç çubuğundan      Filitre butonuna basılarak ekrana gelen filtre penceresinden raporda görüntülenmek istenen değer girilir.Devam  butonuna tıklanır. Böylece rapor istenilen değere göre yeniden düzenlenmiş olur.                                                                                                                                                   2-Listeyi belirli bir sütun bazında azalan ya da artan düzende sıralamak için ilgili kolon üzerine tıkladıktan sonra araç çubuğundan        veya        butonu üzerine tıklanır

3- Listeden alan çıkarmak ya da listeye alan eklemek ya da alanların sırasında değişiklik yapmak için araç çubuğunda düzeni seç butonuna basılır

Görüntülenmek istenen ya da liste düzeninden çıkarılmak istenen sütun seçilir ve sağ-sol okları kullanılarak düzen içine alınır ya da çıkarılır ardından sol altta yer alan Devral butonuna basılarak yeni düzen belirlenmiş olur.

4-Yaratılan varyantı kullanıcıya özgü yapmak için  Düzeni Sakla butonuna basılır. Düzeni sakla pop-up ekranında kullanıcıya özel bir isim verilir. Örneğin; Ana Hesap Ekstresi                                      Bu pencerede; Düzen kısmına da kullanıcıya özgü bir isim verilir. Örneğin; Rapor1 þKullanıcıya Özgü:  işaretlenir. Mutlaka işaretlenmelidir.

Tanım: Raporun ismi isteğe bağlı olarak girilir.

Bu girişler tamamlanınca ekranın sol altındaki Sakla  butonu tıklanır ve rapor dizaynı saklanmış olur.

5- Daha önce hazırlanmış olan liste düzenlerini çağırmak için araç çubuğundaki  Düzeni seç butonu  tıklanır. Görüntülenmek istenen kullanıcıya özgü ayar seçilir ve tamam butonu tıklanır ve böylece liste tanımlı dizayna göre alınmış olur.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN  linke tıklayınız  SAP Ana Hesap Ekstresi Raporu (FBL3N)

www.ficosoft.com

Yazar hakkında

Ali İmran Güneş contributor

Bir cevap yazın