SAP Genel Lojistik Terimleri

ileAli İmran Güneş

SAP Genel Lojistik Terimleri

1        SAP Genel Lojistik Terimleri

1.1      Satış ve Dağıtım Organizasyonu

1.1.1     Satış ve Dağıtım Alanı

Satış ve dağıtım alanı içinde satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bölüm yer alır.

1.1.1.1      Satış Organizasyonu
Satış yapan birim, hukuksal anlamda, örneğin mamul sorumluluğu taşır ve müşterinin diğer rücu haklarını korumakla yükümlüdür.

 • Gerekli görülmesi durumunda, pazar alt bölgelere ayrılır.
 • Genel işlemler, her bir satış organizasyonu içinde yürütülür.
 • Satış organizasyonu, tek bir şirket koduna tayin edilir.
 • Bir satış organizasyonu içinde birçok üretim yeri yer alır.
  1.1.1.1.1      Satış Organizasyonuna Bağlı Nesneler
Müşteri ana verileri, malzeme ana verileri, fiyatlar, istatistikler
 • Sipariş, teslimat, faturalama belgesi

1.1.1.2      Dağıtım Kanalı

 • Dağıtım kanalı, satış ve dağıtımın hangi yollardan yapıldığı anlamına gelir (örneğin toptancılık, doğrudan satış, vb.).
 • Dağıtım kanalı, pazarlama açısından ya da dahili olarak, organizasyon temelinde tanımlanabilir.
 • Müşteri, bir satış organizasyonu içinde çok sayıda dağıtım kanalını kullanabilir.
1.1.1.2.1      Dağıtım Kanalına Bağlı Nesneler
 • Müşteri ana verileri, malzeme ana verileri, fiyatlar, istatistikler
 • Sipariş, faturalama belgesi (teslimat kalemleri, çeşitli dağıtım kanallarına ait olabilir)

1.1.1.3      Bölüm

 • Geniş tutulan bir ürün yelpazesi için, ürün grupları, diğer deyişle bölümler oluşturulabilir.
 • Her bölüm için, örneğin kısmi teslimatlar ve ödeme koşulları aracılığıyla müşteri anlaşmalarını hazırlayabilirsiniz. Bir bölüm içinde, istatistiksel değerlendirmeler yürütebilir ya da şirketinize ait pazarlama işlevleri oluşturabilirsiniz.
1.1.1.3.1      Bölüme Bağlı Ana Veriler, Belgeler
 • Müşteri ana verileri, fiyatlar, istatistikler

1.1.2     Üretim Yeri

 • Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretir ya da üretilen malları sevkiyata hazır duruma getirir (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

1.1.3     Sevkiyat Noktası

1.1.3.1      Tanım

 • Sevkiyat noktası, teslimat işlemesi ve izlemesinin ve bu işlemleri izleyen mal çıkışının yürütüldüğü bağımsız bir organizasyon birimidir.
 • Sevkiyat noktasında, çok sayıda üretim yerine ilişkin teslimatların planlaması yapılabilir. Bu işlemin, üretim yerlerinin birbirlerine yakın olması durumunda yapılması uygun olur
 • Çok sayıda sevkiyat noktası, bir üretim yerine ilişkin teslimatları işleyebilir.

1.1.3.2      Tanımlama için Ana Ölçütler

 • Teslimatta, lojistik işlevlerinin satış ve dağıtım yapılarından bağımsız olarak dikkate alınması gerekir.
 • Sevkiyat noktası, genel olarak, belli bir mal akışının söz konusu olduğu ve belli bir yükleme ve nakliye donanımına sahip fiziki bir mekandır.
 • Malzeme Yönetimi Organizasyonu

1.1.4     Üretim Yeri

Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ya da malların sevkiyata hazır duruma getirildiği yerdir (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

1.1.5     Depo Yeri

Depo yerleri, bir üretim yeri içindeki malzeme stoklarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan organizasyon birimleridir.

 

1.1.6     Satınalma Organizasyonu

Satınalma organizasyonu, işletmeyi satınalma gereksinimlerine göre gruplayan lojistik içindeki bir organizasyon birimidir. Satınalma organizasyonu, malzeme ya da hizmet tedarik eder; satıcılarla birlikte satınalma koşullarını belirler ve bu işlerden sorumludur.

1.1.7     Satınalma Grubu

Satınalma grubu, belli satınalma işlemlerinden sorumlu olan bir satıcıyı ya da bir satıcı grubunu tanımlayan anahtardır.

1.1.8     Değerleme Birimi

Malzeme değerleme birimi, malzeme değerlemesinin hangi düzeyde (üretim yeri ya da şirket kodu düzeyinde) yapılacağını belirler.

 

 

Yazar hakkında

Ali İmran Güneş contributor

Bir cevap yazın