ABAP Programlama Ders İçeriği

SAP ABAP Programcılığı Kurs İçeriği

SAP ABAP 7.5 Programcılık Kursu İçeriği

 1. ABAP Programlamaya Genel Bakış
➩ Paket tanımları ve program tipleri
➩ ABAP veri tipleri ve veri nesneleri
➩ SQL komutlarının ABAP da kullanımı

 2. Program Çağırma ve Bellek Yönetimi
➩ Senkron Program Çağrıları
➩ ABAP Program Çalışma Yük ve Bellek Yönetimi
➩ Paylaşımlı nesnelerin kullanımı

 3. ABAP Sözlük

 4. Basit Veriler İçin Fonksiyonlar,Formüller,Prosedurler
➩ Prosedür,Fonksiyon ve formüller arası Farklar
➩ Aritmetik formüllerde nümerik data tiplerinin kullanımı
➩ Karakter,String ve Byte Tiplerinin Kullanımı ve İşlenmesi
➩ Karakter,String ve Byte Tiplerinin fonksiyon ve formüllerde kullanımı
➩ ABAP Fonksiyonlar
➩ Lokal ve Global Sınıf Yapısı

 5. Veri Tipleri ve Veri Nesneleri
➩ ABAP Dinamik Programlama Teknikleri
➩ Dinamik ÇAğrılar ve Prosedürler
➩ Jenerik Veri Tipleri
➩ Program Çalışma Yükünde İşlenen Veri Tipleri,Veri Nesneleri ve Diğer Nesneler
➩ Veri Tipleri,Veri Nesneleri ve Diğer Nesnelerin İşlenmesi

 6. Klasik Kullanıcı Arayüzleri
➩ ALV Raporlama
➩ ALV Interaktif Raporlama

 7. Güncelleme stratejisi ve Güncelleme için kullanılan SQL Cümleleri 
➩ Açık SQL Veri Erişimi İlkeleri
➩ WHERE Kriteri İle Karmaşık Sorgular ve Toplu Data Girişleri
➩ Veri Tabanındaki Veri Setlerinin Gruplanması ve Toplu İşlenmesi
➩ Çoklu Tablolardan Veri Seçimi
➩ Çoklu Tablolardan Diğer Veri Okuma Teknikleri
➩ Büyük Data (LOB) Yığınlarının İşlenmesi
➩ Yeni Open SQL

 8. Geliştirmeler ve Güncellemeler
➩ Smartform Rapor Geliştirme
➩ Sapscript Çıktı Geliştirme

 9. ABAP Nesneleri
➩ Nesne Yönelimli Programlama
➩ Diyalog , Ekran Programlama
➩ User Exit ler .

 10. SAP NetWeaver Bakış

 11. SAP Tabloları
➩ Standard, Sorted, ve Hashed Tablolar
➩ SAP tablolarının Kullanımı Teknikleri
➩ Data Referans ve Sembolleri
➩ Tablo İfadeleri ve İçsel İfadeler

 ABAP Araçları

SAP ABAP 7.5 Programming Course Content

 1. ABAP Programming Basics
➩ Describing Packages and Program Types
➩ Describing ABAP Data Types and Data Objects
➩ Selecting Data from a Single Database Table with Open SQL

 2. Program Calls and Memory Management
➩ Calling Programs Synchronously
➩ Describing the ABAP Runtime and Memory Management
➩ Using Shared Objects

 3. ABAP Dictionary

 4. Statements, Functions, and Expressions for Simple Data
➩ Explaining the Differences Between Statements, Functions, and Expressions
➩ Using Numeric Data Types in Arithmetic Expressions
➩ Processing Character Strings and Byte Strings Using Classical Options
➩ Processing Character Strings and Byte Strings Using Functions and Expressions

 5. Data Types and Data Objects
➩ Explaining the Dynamic Programming Techniques of ABAP
➩ Using Dynamic Statements and Dynamic Calls
➩ Using Generic Data Types
➩ Describing Data Types, Data Objects, and Objects at Runtime ➩ Creating Data Types, Data Objects, and Objects at Runtime
 6. Classical User Interfaces
➩ ALV Reporting
➩ ALV Interactive Reporting

 7. SQL Statements including Update Strategies
➩ Describing the Technical Background of Database Accesses with Open SQL
➩ Implementing Complex WHERE Conditions and Special INTO Clauses
➩ Processing and Aggregating Datasets on the Database
➩ Selecting Data from Multiple Database Tables
➩ Explaining Additional Techniques for Reading from Multiple Database Tables
➩ Accessing Large Objects (LOBs) on the Database
➩ Using New Open SQL

 8. Enhancements and Modifications
➩ Smartform Report Development
➩ Sapscript Output Development

 9. ABAP Objects
➩ Object Oriented Programming
➩ Dialog Programming, Screen Programming
➩ User Exits

 10. SAP NetWeaver Overview

 11. Internal Tables