Kategori arşivi FiCosoft

ileAli İmran Güneş

Bütçe çalışmalarında ön hazırlık bilgileri

 

1-Aşağıdaki şekilde konsolide bir listenin oluşturulması, büyük resmi görmek açısından faydalı olacaktır

OPEX/CAPEX 2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 % Fark Run Grow Transform
1 X1
2 X2
TOPLAM

TOPLAM

2- Bütçemi etkileyen faktörlerin etkisinin tespit edilmesi: a) %10 Kur artışı , %30 Kur artışı b) İş planına göre değişecek toplam bütçe

OPEX/CAPEX 2016 Kur Farkı İş planın Bağlı Bütçe Toplam TL % -İş Planı/2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 10% 20% 40%
       1 IT Operasyon
2 Ürün Geliştirme
TOPLAM

TOPLAM

3- Bir önceki seneye göre bütçe fark gerekçeleri, Finansın konsolide ettiği dosyalardaki her bir bütçe kaleminin karşısına +-%10 geçenlerin açıklaması, yeni gelenlerin gerekçesinin girilmesi

4- Mükerrer bütçe kalemlerinin olmaması için alınacak aksiyon maddelerini çıkarılması ve sorumluluların belirlenmesi

5- Nerde bütçelenecek diye soru işaretli olan bütçe kalemlerin konsolide edilmesi ve netleştirilmesi : temsil,seyahat vb

6- Bütçede ortak parametre kullanılacak maddelerinin çıkarılması : Elektrik vb

7- Total Cost Of Ownership tespit edilmesi için , finansın mevcut excel dosyalarına bir sutunda büyük görülen projelerin seçtirilmesi

8- Bütçede ayrı başlıkları halinde takip edilen bütçe kalemlerinin tespiti: X1 projesi vb.

ileAli İmran Güneş

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

1-Bütçe ile firmanın gelecek harcamaları öngörülür.

Firma yapılan bütçe ile nakit parasını rezerve eder.

2-Tüm raporlar prensip olarak finanstan alınır. Sistemden alınan bilgilerin güncel olmaması, verilen tutarlı olması için raporlar tek bir merkezden alınır.

3- Veri kaynağı olarak SAP kullanılır. Sap verilerin güncelliğini sağlamak için bütçe,gerçekleşme verilerinin zamanında ve doğru işlenmesi gerekmektedir.

4-Havuz bütçe yapılmaz, tüm harcama kalemleri tek tek detaylandırılır.

5-İş planı hedefleri güncellendiğinde bunu bütçeye kolayca yansıtmak için parametrik bütçe hazırlanmalıdır.

6-Kur değişimi kazancı ve kaybı parametreye bağlanmalıdır.

What is Budget?

1-Budget is predicting the future

By the help of the budget planning , fim reserve cash flow.

2- On principle all reports are taken from financial departmant. To provide data consistency , all report taken from one center. Another factor is: data is not update on ERP system

3- Sap is used for data source. We have to update budget values, actuals on time and accurately

4- Any budget item is not a pool or black box. Every expenditure is shown with detailed information.

5- When the business plan is changed, to reflect these data to budget, we set the values parametric budget.

6- Foreign exchange gain or loss must be connected to parametric changes.

ileSerdal Dede

FiCoSoft Finansal Teknolojiler Yazılım Çözümleri

SAP 1990 lı yıllarda iş dünyamızın çokça konuştuğu trendi hızla yükselen bir kavram olarak hayatımıza girdi. Hikayesi herkesin bildiği gibi 1972 de   başlayan  tüm firmalar için ortak kullanılabilecek bir paket Kurum Kaynaklarını Yönetme Yazılımı üretme iddiasıdır. 

SAP uzun adından da anlaşılacağı üzere (Systems Analysis and Program Development) sistemlerin analiz edilip uygun   programlama ve kodlama çözümleri üretilmesini hedeflemiştir.

FiCosoft olarak SAP nin Muhasebe Modülleri (FI,CO) , Satış Dağıtım Modülü (SD) , Malzeme Yönetimi Modülü (MM)  , Proje Yönetim aracı (PS)  ve Geliştirmeler için ABAP yazılımı konusunda danışmanlık yanı sıra bu alanda kariyer yapmak isteyen adaylara bu modüllerin eğitimini de vermekteyiz.

Daha geniş bilgiye kurumsal web sitemiz ficosoft.com dan  erişebilirsiniz.