Kategori arşivi SAP

ileAhmet Server Dede

SAP Yazılımını Anlama ve Kurma Rehberi

Giriş

SAP yazılımı, maliye, lojistik, insan kaynakları ve daha pek çok alanda eşsiz yönetim çözümleri sunarak verimlilik ve entegrasyonun sembolü olarak öne çıkıyor. Ancak, SAP Kurulumu düşüncesi başlangıçta zorlayıcı olabilir. Bu kapsamlı “SAP Yazılımı Kurulum Rehberi” ile SAP kurulum sürecini detaylı bir şekilde ele alıyor, “SAP Kurulum Adımları”nı açıklıyor ve “VMWare Workstation ile SAP” kurulumunu basitleştiriyoruz. Bu rehber, işletmenizi “İşletmeler için SAP” kullanımı ile dijital dönüşüme taşımanın yolunu gösteriyor ve “SAP Sistem Yönetimi” hakkında değerli bilgiler sunuyor. Güçlü aracı iş operasyonlarınızı geliştirmek için nasıl kullanacağınıza dair net bir yol haritası sunuyoruz.

SAP’nin Dijital Omurgasını Anlamak

Kuruluma başlamadan önce, SAP’yi destekleyen dijital altyapıyı anlamak hayati önem taşır. Bu altyapı, SAP’nin motorunu oluşturur ve etkin çalışması için sağlam sunucular, sanal makineler (VM’ler) ve ağ yapılandırması gerektirir.

 • SunucularAğır Sıkletler: Ofisinizdeki yerel sunucular ve belki de bir bulut veya veri merkezindeki uzak sunucular, SAP yazılımını çalıştırma yükünü paylaşır. Bu sunucular, SAP sistemini barındırmak ve güvenli, verimli operasyonlar sağlamak için hayati öneme sahiptir.
 • Sanal Makineler-İllüzyonistler: VMWare Workstation, sunucularınız içinde sanal makineler oluşturmanıza olanak tanır, SAP için esnek ve ölçeklenebilir bir ortam sunar. Bu yapılandırma, birden fazla, izole işletim sistemi ve uygulamanın eş zamanlı olarak çalışmasını sağlar.
 • Ağ-Görünmez İplikler: Güvenli, hızlı ve güvenilir bir ağ, yerel sunucu, uzak sunucular ve sanal makineler arasında veri alışverişini sağlar, SAP manzarası boyunca sorunsuz bir iletişim kurar. Güvenlik duvarları ve VPN’ler, verilerinizi korumak için kritik önlemler sunar.
 • Yazılım ve Donanım Entegrasyonu: SAP yazılımının optimum performansı, sunucunuzun bellek, işlemci ve depolama kapasiteleriyle uyumlu olmasını gerektirir, yazılım ve donanım arasında uyumu sağlar.
 • Depolama-Dijital Kütüphane: Etkin depolama çözümleri, SAP sistemlerinin işlediği ve depoladığı geniş veri yığınlarını yönetmek için hayati öneme sahiptir, verilerin güvenli, erişilebilir ve kullanıma hazır olmasını sağlar.

SAP Yazılımını Adım Adım Kurma

SAP’nin dijital altyapısını sağlam bir şekilde anladıktan sonra, SAP yazılımını kurmaya hazırsınız. Başlamak için işte yapmanız gerekenler:

1VMWare Workstation İndirin: Bu platform, bilgisayarınızda sanal makineler oluşturup yönetmek için hayati öneme sahiptir ve SAP sunucunuz için adanmış bir ortam sağlar.

2-Yeni Sanal Makine Oluşturun: VMWare Workstation’ı yükledikten sonra, SAP’nin sistem gereksinimlerine ve donanımınızın kapasitesine göre yeni VM’nize yeterli kaynakları tahsis edin.

3-SAP Gui Yükleyin: SAP Gui, sunucunuzda çalışan SAP uygulamalarına bağlanmanızı sağlayan grafik kullanıcı arayüzüdür. Kurulum sırasında, kullanıcı ihtiyaçlarına uyacak şekilde rolleri ve izinleri yapılandırın.

4-Sanal Makinenizi Yapılandırın ve Çalıştırın: SAP Gui yüklendikten sonra, VMWare Workstation kullanarak VM’nizi kurun ve başlatın. Bu VM, SAP sunucunuz olarak işlev görür.

5-SAP Yönetim Sistemini Başlatın: VM içinde, SAP Yönetim Sistemini başlatın, BIW raporlaması ve EP7 gibi SAP işlevlerine yönelik bileşenlerle karşılaşın. SAP kimlik bilgilerinizle giriş yapın.

6-Son Ayarlamalar: SAP Gui ve SAP sunucunuzun sorunsuz iletişim kurduğundan emin olun, gerektiğinde ağ ayarlarını inceleyin ve yapılandırmaları doğrulayın.

Neden Bu Önemli

SAP’yi uygulamak, iş operasyonlarınızı devrim niteliğinde geliştirerek, verimliliği artırabilir ve karmaşık süreçlere netlik kazandırabilir. Bu rehber, SAP’nin geniş olanaklarına giriş yapmanızı kolaylaştırır ve başlangıç adımlarını basitleştirir.

Sonuç

SAP’yi kurmak başlangıçta zorlayıcı görünse de, doğru bilgi ve araçlarla donanmış olduğunuzda, operasyonel yeteneklerinizi önemli ölçüde artıran yönetilebilir bir süreç haline gelir. SAP kurulumunun temellerini anlamak, dünyanın önde gelen ERP çözümlerinden birinin gücünden yararlanarak, bugünün dijital çağında iş başarısı için sahneyi hazırlar.

Bu nihai rehber, işletmenizin SAP yazılımının gücünü tam anlamıyla kullanarak operasyonlarınızı akıcı hale getirmesi ve başarıya sürüklemesi için hazırlanmıştır. Sadece adımları takip ederek ve bu rehberde sunulan bilgileri uygulayarak, SAP’nin sunduğu avantajlardan maksimum düzeyde yararlanabilir ve işletmenizi yeni başarılarla tanıştırabilirsiniz. SAP, iş süreçlerinizi basitleştirmenin, verimliliği artırmanın ve pazarda öne çıkmanın anahtarıdır. Bu rehberle, SAP’nin güçlü yeteneklerini keşfedin ve işletmenizi geleceğe taşıyın.

Disclaimer: Ficosoft is an independent consulting firm that specializes in providing ERP consulting services. We wish to clarify that Ficosoft is not affiliated with SAP SE, nor do we have any form of business partnership, agent-principal relationship, or similar association with SAP. Our consultancy services are based on licensed use of various ERP systems to provide expert advice and solutions to our clients. We do not represent SAP, nor do we act as an authorized agent or partner of SAP. Our mission is to offer unbiased, expert consulting to help our clients select and implement the ERP solutions that best meet their unique business needs.

ileAhmet Server Dede

The Ultimate Guide to Understanding and Installing SAP Software


Introduction

In the rapidly evolving business landscape, SAP software emerges as a beacon of efficiency and integration, offering unparalleled management solutions across financials, logistics, human resources, and more. Yet, the thought of installing SAP can seem overwhelming. This comprehensive guide demystifies the SAP installation process, providing a clear roadmap for leveraging this powerful tool to enhance your business operations.


Understanding the Digital Backbone of SAP

Before tackling the installation, it’s crucial to grasp the digital infrastructure that underpins SAP. This infrastructure is the engine that powers SAP, requiring a solid foundation of servers, virtual machines (VMs), and networking to function effectively.

Servers: The Heavy Lifters: Local servers within your office and remote servers, possibly in a cloud or data center, share the workload of running SAP software. These servers are essential for hosting the SAP system and ensuring secure, efficient operations.

Virtual Machines: The Illusionists: VMWare Workstation allows you to create virtual machines within your servers, offering a flexible and scalable environment for SAP. This setup enables multiple, isolated instances of operating systems and applications to run simultaneously.

Networking: The Invisible Threads: A secure, fast, and reliable network connects the local server, remote servers, and virtual machines, allowing seamless data exchange across your SAP landscape. Firewalls and VPNs provide crucial security measures to protect your data.

Software and Hardware Integration: Optimal performance of SAP software requires fine-tuning to align with your server’s memory, processors, and storage capabilities, ensuring harmony between software and hardware.

Storage: The Digital Library: Effective storage solutions, such as SAN or NAS, are vital for managing the extensive data processed and stored by SAP systems, ensuring data is safe, accessible, and ready for use.


Step-by-Step Guide to Installing SAP Software

With a solid understanding of SAP’s digital infrastructure, you’re now ready to install the SAP software. Here’s how to get started:

 • Download VMWare Workstation: This platform is crucial for creating and managing virtual machines on your computer, providing a dedicated environment for your SAP server.
 • Create a New Virtual Machine: After installing VMWare Workstation, allocate sufficient resources to your new VM based on SAP’s system requirements and your hardware’s capabilities.
 • Install SAP Gui: SAP Gui is the graphical interface that connects you to the SAP applications running on your server. During installation, configure roles and permissions to suit user needs.
 • Configure and Run Your Virtual Machine: With SAP Gui installed, set up and start your VM using VMWare Workstation. This VM now acts as your SAP server.
 • Launch the SAP Management System: Within the VM, initiate the SAP Management System, encountering components like BIW for reporting and EP7 for SAP functionalities. Log in with your SAP credentials.
 • Final Adjustments: Ensure SAP Gui and your SAP server communicate seamlessly, possibly adjusting network settings and verifying configurations.

Why This Matters

Implementing SAP can revolutionize your business operations, enhancing efficiency and providing clarity to complex processes. This guide is designed to simplify the initial steps, opening the door to SAP’s vast capabilities.


Conclusion

Though setting up SAP may appear daunting, armed with the right information and tools, it becomes a manageable process that significantly boosts your operational capabilities. Understanding the essentials of SAP installation is a crucial step towards leveraging the power of one of the world’s leading ERP solutions, setting the stage for business success in today’s digital era.

This ultimate guide aims to equip you with the knowledge and confidence needed to embark on your SAP journey, ensuring your business fully harnesses the software’s power to streamline operations and drive success.


Sayfalar: 1 2

ileSerdal Dede

SAP S4Hana On Premise Türkçe Dil Paketi Yükleme

SAP’de kurulumla birlikte orijinal olarak iki dil yüklenir. Türkçe dil yüklemek için aşağıdaki adımlar izlenir. ECC ile S4HANA dil yükleme adımları aynı olmakla birlikte her versiyonun SAP portaldaki paket dosyası farklıdır.

1- Hangi SAP Versiyonunda Hangi Dil Paketi İndirilmelidir?

SAP versiyonlarında kullanılacak olan dil paketi listesi https://launchpad.support.sap.com/#/notes/330104 linkinden erişilebilen 330104 numaralı snote da belirtilmiştir. Mesela s4 hana 1809 için aşağıdaki bilgi verilmektedir .

S4HANA on Premise 1809 / S4HANAOP 103:

 • SP00 Delivery (1809):

                    Material Numbers / Available Languages:
                    Shared BlueRay Media, Material Number updated frequently, not listed here any more, please see service.sap.com
                    AR, BG, CA, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HE, HI, HR, HU, IT, JA, KK,
                    KO, LT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, RU, SH, SK, SL, SV, TH, TR, UK, VI, ZF, ZH, MS
                    Language Transport Names:
                    SAPKL<ISO>CA1809S4HOPX0 ..09 exchange export DE and EN
                    SAPKL<ISO>CA1809S4HOPF0 ..09 for all languages (original texts included)

Due to a technical problem in assembly the language files for S/4HANA 1809 for the languages BG, JA, PL, RU, SK, ZF deliver partly broken texts.
See note:  2821379 – Factory Calendar / Holiday Calendar shows broken chars for BG, JA, PL, RU, SK, ZF for S/4HANA 1809 and S/4HANA 1909

                    Language File Name Schema:
                    S4HANAOP103_ERP_LANG_<ISO>.SAR
 
                    S4HANA op 1809 includes the following SPs:

BSNAGT                    200        0002
EA-DFPS                    803        0000
EA-HR                       608        0056
EA-PS                       803        0000
ECC-SE                     803        0000
FI-CAX                       803        0000
GBX01HR                   600        0010
GBX01HR5                 605        0007
INSURANCE               803        0000
IS-OIL                       803        0000
IS-PRA                       803        0000
IS-PS-CA                    803        0000
IS-UT                         803        0000
MDG_APPL                  803        0000
MDG_FND                   803        0000
MDG_UX                     803        0000
MSGPMCON                 200        0003
S4CORE                      103        0000
S4FND                        103        0000
SAP_ABA                     75D        0000
SAP_BASIS                  753        0000
SAP_BW                      753        0000
SAP_GWFND                753        0000
SAP_HR                       608        0056
SAP_UI                        753        0000
SRA004                       600        0010
ST-A/PI                       01T_731    0000
ST-PI                          740        0008

For import in TX SMLT please copy the respective SAR archives into an transport directory accessible for <sid>adm i.e. DIR_TRANS/EPS/in and

uncompress the SAR archives there

SAPCAR -xvf <languagefile.SAR>

Bu bilgilere göre S4HANA on Premise 1809 SAP versiyonu için https://launchpad.support.sap.com/#/softwarecenter adresinden S4HANAOP103_ERP_LANG_TR.SAR dosyasını bularak indirmeliyiz . Her dil için ISO koduna göre dosya adının sonu değiştirilmelidir. Japonca için S4HANAOP103_ERP_LANG_JA.SAR gibi.

2 – SAR dosyasının extract edilmesi

İndirdiğimiz dosyanın sıkıştırılmış SAR dosyası olması nedeni ile önce extract etmeliyiz. Bu amaçla windows cmd penceresinden

SAPCAR617 -xvf S4HANAOP103_ERP_LANG_TR.SAR

komutu ile extract edelim . (SAPCAR sap nin sıkıştırılmış SAR uzantılı dosyalarını açmak için üretmiş olduğu ve gene sap software centerdan indirebileceğimiz bir programdır . Programı indirmiş olduğumuz directory içinden aşağıdaki resimdeki gibi SAR dosyalarını açmak üzere kullanabiliriz . dosya açıldıktan sonra .PAT uzantılı olduğunu görürüz

3- .PAT Dosyasının SAP dizinine yüklenmesi

Dosyayı SAP dizinine yüklemek için iki alternatifimiz vardır . Eğer SAP serverına file sistemine erişim yetkisi varsa dosya kopyalama metodu ile sap serverının \usr\sap\trans\EPS\in klasörüne kopyalanır .

Erişim yetkiniz yoksa İkinci alternatif olarak

önce AL11 işlem kodu ile EPS dizin yolu bulunur .

AL11 sap application server dizinleri

sonra da CG3Y işlem kodu ile bulduğumuz dizin yoluna bilgisayarımızdaki dosya kopyalanır.

CG3Z den SAP ye standart dosya yükleme

Upload sonrası artık sistemimizde dil dosyası olduğu için SAP deki konfigurasyona başlayabiliriz .

4 – SMLT işlem kodu ile dil tanımı

SMLT işlem kodu ile yeni bir dil olarak Türkçe Ekleyelim.

SMLT den yeni bir dil ekleyip Gerekli bilgileri girip kaydet.

Daha sonra ekrana eklenmiş olan Turkish yanındaki ikona basılır .

gelen ekrandan yüklediğimiz .PAT uzantılı dil dosyası bulunur.

Bulunan dosya seçilir ve yine aynı ekranda sağda bulunan Execute düğmesi ile yüklenmesi ya hemen ya da istenilen zaman aralığında schedule edilir .

İşlem başlatıldıktan sonra kamyon ikonu yeşile dönünceye kadar oldukça uzun sürebilecek bir sürede tamamlanacaktır .

süreç kamyon ikonunun yanındaki log dosyalarından takip edilebilir .

ileSerdal Dede

SAP Hana Studio Creating Info Objects BW Modeler Error

 

“Requested content type application/vnd.sap.bw.modeling.iobj-v1_0_0+xml does not match back-end content type application/vnd.sap-bw-modeling.iobj-v1_3_0+xml”

BW modeler version 1.18.20

Solution  :  It is about operational system incompability , install HDB Studio or Eclipse  on EN operational system.

Clean Installation steps for SAP Hana Studio Are below  :

1 – windows 7 sp1   64 or newer operatrional system – English  .

 

2 –  internet explorer 9 or newer

3 – Office 2010 or  2013 32 bit .

4 – Sap gui 740 patch 8 or newer gui .

5 – HDBSTUDIORSA_220_0-80002242   

6 – install mylyn addons . (3 )

7 –  SAPBASISAIE00_1-70002715 

8 – SAPBWMTE00_4-80002480 i

 

 

 

ileAli İmran Güneş

SAP Sertifikasyonu ve Bilinmesi Gereken On Gerçek

 

SAP Sertifikasyonu ve Bilinmesi Gereken On Gerçek

www.ficosoft.com

SAP Sertifikasyonu birçok kişi için kariyer hedeflerine ulaştıran bir araç olmuştur. Yine birçok danışman SAP alanında iyi bir atılım yapmış yada sahip olduğu donanımlarını güncellemiştir. Elbette ki SAP Sertifikasyonu kariyerinizde son nokta olmamalıdır. Daha ileri bir şeyler olmalı. Bununla ilgili değişik görüşler ve üzerinde tartışılan web siteleri var. Yazacaklarım kişisel görüşlerim. Dikkate değer bulacağınıza inandığım SAP Sertifikasyonunun gerçeklerini sizlerle paylaşmak istiyorum.

1.      SAP Sertifikasyonu iş garantisi verir. Ama…

Birçok kişi SAP Sertifika programını tamamlayarak kesin bir iş garantisi elde edeceğine inanır. SAP Sertifikasyonu, geçmişte birçok insanı kariyerindeki hedeflerine ulaştırdığı doğrudur ancak bu SAP Sertifkasyonunu geçen herkese iş garantisi olarak döneceği anlamına gelmez. Zira SAP’nin ilk zamanlarında SAP Sertifikası ile bağlantılı başarılı işler yapılabiliyordu. Şimdilerde SAP Sertifikalı danışmanların sayısı gün geçtikçe artıyor. Şirketler de haliyle sertifika ile beraber hatta öncelikli olarak deneyim arayışındalar. Yani bu durumda deneyim ve pratik kazanmak önemlidir.

2.      SAP Sertifikasyonu size kayda değer bir yatırım getirisi sunar. Ama…

Her SAP Sertifikasyonu size iyi bir yatırım getirisi (ROI) sunar. Belki ama bunun standart bir ölçüsü yoktur. Birçok kişiler banka kredisi veya borçlanarak  SAP Sertifikasyonuna ciddi yatırımlar yapıyor. Sonuç; beklenenin altında ya da hiç olmuyor. Lütfen enerjinizi düşürmeyin. Eğer istenirse SAP Training’e 5 hafta boyunca gidip, Sertifikayı geçerseniz, yatırımınızı yaklaşık bir yıl içinde telafi edebilirsiniz. Ben sadece madalyonun diğer tarafını görmenizi istedim. Upppps…

3.      Bir SAP İşi almak için – SAP Sertifikasyonu zorunludur. Ama….

Piyasada sertifikası olmadığı halde sertifikalı olanlardan daha çok para kazanan birçok insan var. Sertifika piyasada iş bulmanızda bir zorunluluk değildir. Bununla birlikte, benzer beceri ve deneyime sahip iki kişi varsa muhtemelen bu gibi durumlarda Sertifika size bir avantaj sağlayacaktır. İyi haber piyasada birçok kişi alanında olağanüstü olduğuna inandığı halde sertifkasyonda başarısız oluyorlar. Umut ışığı olabilir bence. 😉

 

4.       SAP Sertifikasyonu ile mülakatlarda başarılı olursunuz. Ama…

SAP Sertifika kursları sistematik bir şekilde yapılandırılmıştır ve kavramlarla ilgili çok temel bilgi verir. Müfredatları dikkatli bir şekilde dinlerseniz SAP Sertifikasyonunuzu geçmek için gerçekten çok yardımcı olurlar. Yinede bu size mülakatlarda başarılı olmanızı garanti etmez. Neden mi? Çünkü mülakatlar artık çok çeşitli parametrelerden oluşmaktadır. Aldığınız kursun size kazandırdığı temel beceriler mülakatlarda yetersiz kalabilir. L

5.      SAP Sertifikasyonu ile müşteri taleplerini karşılayacaksınız. Ama…

SAP Sertifikasyonu, kariyer yolculuğunuzda iyi bir başlangıç ​​noktasıdır. SAP alanında daha taze iseniz, iş süreçlerini eksiksiz ve eksiksiz olarak anlamanın birkaç yıl sürebilir. Yani SAP, farklı modüller arasında sıkı bir şekilde entegre bir sistem olduğundan, toplam resmi görselleştirmeniz mümkün olmayabilir.  Mevcut rolünüz, talepleri diğer modüllerden sağlamak için sertifikanızın ötesine geçerse, ne kadar projede bulunursanız bulunun demoralize olmanıza neden olabilir.

6.      SAP Sertifikasyonu size “yüksek ücretli” iş verir. Ama…

SAP tarafından sertifikalandırılınca derhal “yüksek ücretli” iş alacağınız konusunda bir yanlış anlayış var maalesef. SAP alanına giriş yapamayan sertifikalı danışmanların sayısı azımzanmayacak sayıdadır. Bence, SAP’yi 25 günlük bir ders olarak gördükleri için başarısız olmuşlardır. Sadece SAP Sertifikalarını CV’lerinde koyu ve italik olarak koymalarına yardımcı oldu. 😛. Çok az insanın şanslı olduğu bu durumda sertifikalı danışmanların birçoğu  SAP danışmanlık dünyasına bir giriş yapmak için çok mücadele etmiştir. Sonuç; Birisi SAP Sertifikasyonunun size derhal “yüksek ücretli” SAP işi verecek olduğunu söylüyorsa muhtemelen yanlış bir hayale kapılırsınız demektir. 😉

7.      SAP Sertifikasyonu, kariyerinizde son noktadır. Ama…

 

Birçok kişi SAP Sertfikasyounu kariyerinde son nokta olarak düşünür. Yeterli maddi imkana ve zaman sahipseniz her ay bir SAP Sertifikası alırsınız. Ancak almış olduğunuz sertifikalar önümüzdeki bir kaç yılda geçersiz hale dönüşebilir. . Ne yazık ki, bazı insanlar yeni şeyler öğrenmeyi bırakıyor ve kendilerini her şeyin efendisi gibi davranıyor. Ancak, bir profesyonel olarak, öğrenme alışkanlıklarınızı tüm kariyeriniz için açık tutmalısınız. Ufak bir tavsiye. ;).

8.      SAP Sertifikasyonu bölgenizde iyi işler verebilir. Ama…

 

Bu noktayı bir makalede bir yerde okudum. Bir SAP Danışmanı olarak ilk şey kendinizi bir “gezgin ucube” olarak görmeniz gerekir. Sertifikasyon, size yakınınızdaki işi her zaman vermeyebilir. Denizaşırı konumdaysanız, muhtemelen her büyük deniz şehri SAP danışmanlık şirketleri ile dolup taştığı için tercih ettiğiniz yerde iş bulabilirsiniz. Yerinde gitmediğiniz ve beklentileri karşılamadığınız sürece hiçbir müşteri size para ödemeyi düşünmeyecektir. Bunun için uzaktan destek yoluyla SAP sistemlerini destekleyen insanlar için küçük bir istisna olabilir. Ancak bir SAP danışmanı olarak çantalarınızı her zaman hazır, ne olursanız olun yemek yapmalı ve elinizden gelen her yere uyku çekmeliyiz. 😉SAP Sertifikasyonunuzun bölgede 9 ila 5 iş bulabileceğini düşünüyorsanız, bu her zaman doğru olmayabilir. Sorry…

9.      SAP Sertifikasyonu ile Sözleşme yapabilirsiniz. Ama…

Çoğu batı ülkelerinde sözleşme konsepti uygulanır. Doğu ülkelerinde de konsept aşinalığı var artık. Birçok kişi sadece SAP Sertifikasyonunu tamamlayarak Sözleşme temelli işler yapabilir. Fakat işler her zaman bu şekilde çalışmaz. Çünkü sözleşmeye dayalı işlerde beklentiler çok daha yüksek olur ; Bu nedenle, rollünüzü elde tutmak için kalibre etmeniz gerekir. İşlerin kısıtlı sürede sonuçlanmasını hiçbir Sertifikasyon yardımcı olmaz . L.

10.   SAP’yi yalnızca Sertifika ve İş için öğrenin. Ama…

Birçok kişi, SAP’yi Sertifikasyon için öğrenip iş bulabileceğini düşünüyor. SAP’yi yalnızca Sertifika ve iş için öğrenmeyi düşünüyorsanız, SAP öğrenmek için daha iyi anlamanızı öneririm. SAP’yi öğrenmeyi isteyin ve bu istek kariyerinizi yönlendirsin. Kariyerleri boyunca herkesin bu tutkuyu sürdürmesi gerektiğine inanıyorum. Teorik olarak kolay ama pratikte çok zor. Tutkuyla SAP’yi öğrenin, yalnızca Sertifika ve İş için SAP arıyorsanız, SAP sizin için doğru yol değil muhtemelen.

 

www.ficosoft.net  SAP Eğitimleri (FI,ABAP,CO,MM,SD)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ileAli İmran Güneş

Hazine ve Risk Yönetimi Ders İçeriği

Ana Başlık Uyarlama Adımları
Muhasebe Portföy yönetim yöntemlerini tayin et
Muhasebe Türetme yöntemlerini ve kurallarını tanımla
Muhasebe Muhasebe kodları ve değerleme alanlarını tayin et
Ürün Uyarlamaları Hareket türlerini tanımla
Ürün Uyarlamaları İşlem türlerini hareket türüne tayin et
Ürün Uyarlamaları İşlem türlerini hareket türüne tayin et
Ürün Uyarlamaları Genel değerleme sınıfı tayin et
Muhasebe Değerleme alanlarını tanımla
Ürün Uyarlamaları Genel değerleme sınıfı tayin et
Muhatap Uyarlamaları Muhatap rolleri tanımla
Ürün Uyarlamaları Döviz özelliklerinin tayini
Muhasebe Giriş görünümü için belge türlerini tanımla
Ürün Uyarlamaları Güncelleme türlerini tanımla ve kullanımlara tayin et
Muhasebe Portföy yönetim yöntemini tanımla
Ürün Uyarlamaları Değerleme için güncelleme türlerini tayi et
Ürün Uyarlamaları Faaliyet türlerinin tanımlanması
Ürün Uyarlamaları Faaliyet türlerinin tanımlanması
Ürün Uyarlamaları Koşul türlerini işlem türüne tayin et
Ürün Uyarlamaları Koşul türlerini tanımla
Muhasebe Hesap belirlemeyi tanımla
Muhasebe Hesap tayin referanslarını tanımla
Ürün Uyarlamaları Ürün türlerini tanımla
Ürün Uyarlamaları Ürün türlerini tanımla
Genel Uyarlamalar Şirket kodu ek verilerinin tanımlanması
Ürün Uyarlamaları Güncelleme türlerini kayıt ilişkili olarak belirle
Muhasebe Amortisman yöntemini tanımla
Muhasebe Dönemselleştirme için güncelleme türleri tayin et
Muhasebe Muhasebe kodlarını tanımla
Muhasebe Türetilen ticari işlemler için güncelleme türlerini tayin et
Muhasebe Türetilen hareketler için hesaplama yöntemlerini tanımla
Ürün Uyarlamaları Hareket türlerini güncelleme türlerine tayin et
Ürün Uyarlamaları Gruplamaları tanımla ve numara alanına tayin et
MT940 Giriş görünümü için belge türlerini tanımla
MT940 Elektronik hesap özeti için temel ayarları belirle
MT940 Hesap tayin referanslarını tanımla
Nakit Akışı Planlama Nakit Akım Kalemlerinin Oluşturulması
ileAli İmran Güneş

SAP Bilanço ve Gelir Tablosu Raporları

2.1.3.4 SAP BİLANÇO ve GELİR TABLOSU RAPORLARI

Karşılaştırmalı Bilanço ve Gelir Tablosu almak için komut satırına S_PL0_86000028 yazılır ve Enter tuşuna basılır. Menü kısa yolu için aşağıdaki ekran görüntüsünü inceleyiniz

Genel Seçimler kısmında;

Para Birimi: 00 Belge Para Birimi veya 10 Şirket Kodu Para Birimi seçilir.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Rapor Seçimleri kısmında;

Bilanço K/Z Yapısı: F4 tuşuna basılarak bilanço tipi seçilir. (Örn: 6666 Bilanço (Türkiye)

Defter: 0L Ana Defter

Rapor Yılı: Raporlanmak istenen yıl yazılır.(Örn:2011)

Rapor Dönemi Bşl: Raporun hangi dönemden başlaması gerektiği belirtilir.(Örn:01)

Rapor Dönemi Sonu: Raporun hangi döneme kadar oluşması gerektiği belirtilir.(Örn:16)

Karşılaştırma Yılı:Raporun,hangi yılın verileri ile karşılaştırılacağı belirtilir.(Örn:2010)

Karş.Dönm.Başl:Karşılaştırılmak istenen raporun hangi dönemden başlaması gerektiği belirtilir.(Örn:01)

Karş.Dönm.Sonu: İstenen raporun hangi döneme kadar karşılaştırılması gerektiği

belirtilir.(Örn:16)

Çıktı Türü kısmında;

þ Klasik araştırma raporu seçilir.

İlgili yerler doldurulduktan sonra  Yürüt butonuna basılır ve Bilanço ile Gelir Tablosu bir arada görüntülenir.

Oluşan raporda kalemlere basarak raporu oluşturan verilerin en alt kırılımına kadar gelinerek rapor incelenir.

 

Bilanço ve Gelir Tablosu raporunu almak için ayrıca S_ALR_87012284 veya F.01 işlem komutları da kullanılabilir.

Bu komutlar kullanılarak Bilanço raporu almak yukarıda anlatıldığı gibidir. Komutların menü yolu için aşağıdaki ekran görüntülerini inceleyiniz.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN TIKLAYINIZ BİLANÇO ve GELİR TABLOSU RAPORLARI

 

 

 

ileAli İmran Güneş

SAP KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

2.1.2.8.1 SAP KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

KDV ile ilgili aylık ön bildirim raporunu almak ve KDV Mahsubunu yapmak için komut satırına S_ALR_87012357 yazılır ve Enter tuşuna basılır. (Ya da menüden Defteri Kebir/Raporlama/Genel/KDV Bildirimleri/KDV Ön Bildirimi yolu izlenebilir.)

 

Ekrana KDV Ön Bildirimi penceresi gelecektir.                                                                              KDV ön bildirimi ekranında;

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Mali Yıl: İşlem yapılacak yıl girilir.

Kayıt Tarihi: KDV oluşturulacak dönem aralığı yazılır.                                                                         Çıktı Listeleri bölümünden;

þ Hesaplanan KDV Toplam

þ İndirilecek KDV Toplam seçilir.

Münferit kalem butonu işaretlenirse daha detaylı rapor alınabilir                                                            İlgili yerler doldurulduktan sonra        Yürüt butonuna basılır ve aralık’a ait olarak KDV raporu alınmış olunur

Bu ekrandan geri dönülüp Ödeme Yükü Kaydı seçeneği seçilerek KDV Mahsup Kaydı yapılır

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ için linke tıklayınız. SAP KDV Ön Bildirimi ve KDV Mahsubunun Yapılması

2.1.2.8.2 Form Ba ve Form Bs

Form Ba ve Form Bs’nin programdan alınabilmesi için ülkemize özgü bir ek programın yüklü olması gerekir. Bu program yüklendikten sonra Form Ba ve Form Bs /n/saptr_kdvb işlem koduyla alınır.

 

ileAli İmran Güneş

SAP Ana Hesap Ekstresi Raporunu Alma

2.1.3.1 ANA HESAP EKSTRESİ

Bir veya birden fazla defteri kebir hesabı için kalemleri görüntülemek SAP sisteminde mümkündür.

Ön kayıt kalemlerini ya da gerçek kalemlerini ya da her ikisini birden görmek mümkündür. Listenin görünümünü ve ekrana gelen alanların sayısını liste üzerinde değiştirerek varyant olarak kaydedebilir ve daha sonra liste bu değiştirilen bu varyant ile çağırılabilir.

Ana Hesapları görüntüleyebilmek için komut satırına FBL3N yazılır ve Enter tuşuna basılır. (Ya da Defteri Kebir/Hesap menüsünden FBL3N Kalemleri Görüntüle seçilebilir.)  Ekrana gelen Ana Hesaplar Münferit Kalem Listesi filtre penceresi aşağıdaki açıklamalara göre doldurulur.

Ana Hesap: Görüntülenmek istenen hesap veya hesap aralığı yazılır. Hesaplar F4 tuşu yardımıyla seçilebilir.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Durum kısmında;

¨Açık Kalemler: Belirli bir tarihe kadar işlem olarak açık kalmış kalemler (denkleştirilmemiş) görüntülenmek istenirse işaretlenir. Yani denkleştirme yapılmamış kalemler görüntülenir.

¨Denkleştirilmiş Kalemler: Sadece Denkleştirme yapılan hesapları listelemek için seçilir.

(Örn: Ödemesi yapılmış faturalar için satıcı hesabı girilir.)

¨Tüm Kalemler: Hesapların bütün hareketleri için seçilir. Böylece hesabın denkleşen  veya açık kalan kalemleri de görüntülenir.

Tür kısmında;

þ Standart Kalemler: Kesin kayıt ile gelen hareketler görüntülenir.

þ Ön Kayıtlı Kalemler: Ön kayıtlı belgelerin görüntülenmesi isteniyorsa işaretlenir.

İlgili yerler doldurulur            Yürüt butonuna basılır ve döküm alınır

Notlar:

1-Listeyi belirli bir alandaki belirli bir değer bazında filtrelemek için (Örneğin; Belge Türüne göre filtrelemek için) ilgili alandaki değerin üzerine bir defa tıkladıktan sonra üstteki  araç çubuğundan      Filitre butonuna basılarak ekrana gelen filtre penceresinden raporda görüntülenmek istenen değer girilir.Devam  butonuna tıklanır. Böylece rapor istenilen değere göre yeniden düzenlenmiş olur.                                                                                                                                                   2-Listeyi belirli bir sütun bazında azalan ya da artan düzende sıralamak için ilgili kolon üzerine tıkladıktan sonra araç çubuğundan        veya        butonu üzerine tıklanır

3- Listeden alan çıkarmak ya da listeye alan eklemek ya da alanların sırasında değişiklik yapmak için araç çubuğunda düzeni seç butonuna basılır

Görüntülenmek istenen ya da liste düzeninden çıkarılmak istenen sütun seçilir ve sağ-sol okları kullanılarak düzen içine alınır ya da çıkarılır ardından sol altta yer alan Devral butonuna basılarak yeni düzen belirlenmiş olur.

4-Yaratılan varyantı kullanıcıya özgü yapmak için  Düzeni Sakla butonuna basılır. Düzeni sakla pop-up ekranında kullanıcıya özel bir isim verilir. Örneğin; Ana Hesap Ekstresi                                      Bu pencerede; Düzen kısmına da kullanıcıya özgü bir isim verilir. Örneğin; Rapor1 þKullanıcıya Özgü:  işaretlenir. Mutlaka işaretlenmelidir.

Tanım: Raporun ismi isteğe bağlı olarak girilir.

Bu girişler tamamlanınca ekranın sol altındaki Sakla  butonu tıklanır ve rapor dizaynı saklanmış olur.

5- Daha önce hazırlanmış olan liste düzenlerini çağırmak için araç çubuğundaki  Düzeni seç butonu  tıklanır. Görüntülenmek istenen kullanıcıya özgü ayar seçilir ve tamam butonu tıklanır ve böylece liste tanımlı dizayna göre alınmış olur.

EKRAN GÖRÜNTÜLERİ İÇİN  linke tıklayınız  SAP Ana Hesap Ekstresi Raporu (FBL3N)

www.ficosoft.com

ileAli İmran Güneş

SAP Muhasebe Mizan Alma

MİZAN ALMA (Ana Hesap Bakiye Listesi)

Mizan almak için komut satırına F.08 yazılır ve Enter tuşuna basılır. Ya da Sap Menüsü altından Bilgi Sistemi/Mali İşler/Mali Muhasebe/Defteri Kebir altından F.08 Bakiye Listesi seçilir.

Ana Hesap bakiyeleri filtre ekranında;

Hesap Planı: 6666 girilir.

Ana Hesap: Görüntülenmek istenen hesap kodu veya kod aralığı yazılır. Tüm hesapların mizanı alınacaksa boş bırakılır.

Şirket Kodu: 6666 yazılır.

Mali Yıl: Görüntülenmek istenen yıl yazılır.

İş Alanı: Görüntülenmek istenen iş alanı kodu girilir.

Defter: (0L) Ana Defter yazılır. F4 ile seçilebilir.

Para Birimi Tipi: (10) Şirket kodu para birimi seçilir.

Diğer Seçenekler: Boş bırakılabilir.

Filtre belirleme işlemi tamamlanınca sol üstten          yürüt butonuna basılır ve mizan listelenir.

Ekran görüntüleri için tıklayınız: SAP Mizan Alma

http://www.ficosoft.com/

 

 

 

ileAli İmran Güneş

SAP Muhasebe Belgesini Görüntüleme

2.1.2.2.2 Muhasebe Belgesi Görüntüleme

Kaydedilen bir muhasebe belgesi, daha sonra üzerinde değişiklik yapılmaksızın sadece incelenmek amacıyla görüntülenebilir.

FI programında yapılan her hangi bir kayıt sonradan görüntülenmek istenirse, bunun için ilgili işlem menüsündeki BELGE alt menüsüne gidilerek FB03 Görüntüle komutu seçilmelidir. Ya da ana menüde iken komut satırına FB03 yazılıp Enter tuşuna basılmalıdır.

Belge Numarası bilinmiyorsa;

butonuna basılır. Belge listesi ekranı gelir. Gerekli filtre seçenekleri

girilerek belge listesine ulaşılır ve görüntülenmek istene belge seçilir. Belge seçilince ekrana Belge Görüntüsü gelecektir                                                                                                                             Belge görüntüsü ekranında incelenecek hesap üzerine çift tıklanarak hesap Kalemi sayfasına geçilir ve hesap incelenir. Bu sayfadan değişiklik yapılamaz                             

 

Görüntüle ekranında iken değişiklik yapmak gerekirse, bunun için bulunduğunuz ekranın sol üst kısmında bulunan Belge menüsünü açıp, oradan Değiştir seçeneğini seçiniz.

 

www.ficosoft.com

 

ileAli İmran Güneş

ABAP Programını Kopyalama

ABAP Programını Kopyalama

Daha önce hazırlanmış bir programı nasıl kopyalayacağımız anlatılmıştır

ileAli İmran Güneş

ABAP Programını İşlem Kodu Olarak Kaydetme

ABAP Programını İslem Kodu Olarak Kaydetme

ABAP programında hazırladığımız programı son kullanıcılar tarafından kullanabilmesi için, yapılan çalışmaların menüye taşınması gerekmektedir. Bu işlemleri nasıl yapıldığı anlatılmaktadır.

ileAli İmran Güneş

SAP Genel Lojistik Terimleri

1        SAP Genel Lojistik Terimleri

1.1      Satış ve Dağıtım Organizasyonu

1.1.1     Satış ve Dağıtım Alanı

Satış ve dağıtım alanı içinde satış organizasyonu, dağıtım kanalı ve bölüm yer alır.

1.1.1.1      Satış Organizasyonu
Satış yapan birim, hukuksal anlamda, örneğin mamul sorumluluğu taşır ve müşterinin diğer rücu haklarını korumakla yükümlüdür.

 • Gerekli görülmesi durumunda, pazar alt bölgelere ayrılır.
 • Genel işlemler, her bir satış organizasyonu içinde yürütülür.
 • Satış organizasyonu, tek bir şirket koduna tayin edilir.
 • Bir satış organizasyonu içinde birçok üretim yeri yer alır.
  1.1.1.1.1      Satış Organizasyonuna Bağlı Nesneler
Müşteri ana verileri, malzeme ana verileri, fiyatlar, istatistikler
 • Sipariş, teslimat, faturalama belgesi

1.1.1.2      Dağıtım Kanalı

 • Dağıtım kanalı, satış ve dağıtımın hangi yollardan yapıldığı anlamına gelir (örneğin toptancılık, doğrudan satış, vb.).
 • Dağıtım kanalı, pazarlama açısından ya da dahili olarak, organizasyon temelinde tanımlanabilir.
 • Müşteri, bir satış organizasyonu içinde çok sayıda dağıtım kanalını kullanabilir.
1.1.1.2.1      Dağıtım Kanalına Bağlı Nesneler
 • Müşteri ana verileri, malzeme ana verileri, fiyatlar, istatistikler
 • Sipariş, faturalama belgesi (teslimat kalemleri, çeşitli dağıtım kanallarına ait olabilir)

1.1.1.3      Bölüm

 • Geniş tutulan bir ürün yelpazesi için, ürün grupları, diğer deyişle bölümler oluşturulabilir.
 • Her bölüm için, örneğin kısmi teslimatlar ve ödeme koşulları aracılığıyla müşteri anlaşmalarını hazırlayabilirsiniz. Bir bölüm içinde, istatistiksel değerlendirmeler yürütebilir ya da şirketinize ait pazarlama işlevleri oluşturabilirsiniz.
1.1.1.3.1      Bölüme Bağlı Ana Veriler, Belgeler
 • Müşteri ana verileri, fiyatlar, istatistikler

1.1.2     Üretim Yeri

 • Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretir ya da üretilen malları sevkiyata hazır duruma getirir (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

1.1.3     Sevkiyat Noktası

1.1.3.1      Tanım

 • Sevkiyat noktası, teslimat işlemesi ve izlemesinin ve bu işlemleri izleyen mal çıkışının yürütüldüğü bağımsız bir organizasyon birimidir.
 • Sevkiyat noktasında, çok sayıda üretim yerine ilişkin teslimatların planlaması yapılabilir. Bu işlemin, üretim yerlerinin birbirlerine yakın olması durumunda yapılması uygun olur
 • Çok sayıda sevkiyat noktası, bir üretim yerine ilişkin teslimatları işleyebilir.

1.1.3.2      Tanımlama için Ana Ölçütler

 • Teslimatta, lojistik işlevlerinin satış ve dağıtım yapılarından bağımsız olarak dikkate alınması gerekir.
 • Sevkiyat noktası, genel olarak, belli bir mal akışının söz konusu olduğu ve belli bir yükleme ve nakliye donanımına sahip fiziki bir mekandır.
 • Malzeme Yönetimi Organizasyonu

1.1.4     Üretim Yeri

Üretim yeri, bir şirket içinde yer alan bir organizasyon birimidir. Üretim yeri, mal ve hizmet üretiminin yapıldığı ya da malların sevkiyata hazır duruma getirildiği yerdir (örneğin üretim merkezi, merkezi sevkiyat deposu, şirket merkezi, vb.)

 

1.1.5     Depo Yeri

Depo yerleri, bir üretim yeri içindeki malzeme stoklarını birbirinden ayırt etmeyi sağlayan organizasyon birimleridir.

 

1.1.6     Satınalma Organizasyonu

Satınalma organizasyonu, işletmeyi satınalma gereksinimlerine göre gruplayan lojistik içindeki bir organizasyon birimidir. Satınalma organizasyonu, malzeme ya da hizmet tedarik eder; satıcılarla birlikte satınalma koşullarını belirler ve bu işlerden sorumludur.

1.1.7     Satınalma Grubu

Satınalma grubu, belli satınalma işlemlerinden sorumlu olan bir satıcıyı ya da bir satıcı grubunu tanımlayan anahtardır.

1.1.8     Değerleme Birimi

Malzeme değerleme birimi, malzeme değerlemesinin hangi düzeyde (üretim yeri ya da şirket kodu düzeyinde) yapılacağını belirler.

 

 

ileAli İmran Güneş

ABAP Sertifika Soruları ve Cevapları (Türkçe/ İngilizce)

SORULAR:

Question 1: Which of the following are true statements? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,3

 1. Table fields can be assigned to an ABAP Dictionary data type directly.
 2. Table fields can be assigned to a data element.
 3. A reference table and field are required for fields with the data types QUAN and CURR.
 4. Search helps can be defined for a table field that is assigned to a predefined data type.

Soru 1: Aşağıdaki koşullardan hangisi doğrudur? Bu sorunun üç doğru cevabı vardır.

 1. Tablo alanları ABAP sözlüğünde doğrudan veri türüne göre (data type olarak) atanabilir.
 2. Tablo alanları bir data elementi olarak atanabilir.
 3. QUAN and CURR data type alanı Referans tablosu ve alanı için gereklidir.
 4. Arama çözümleri, önceden tanımlanmış bir data type a atanan bir tablo alanında tanımlanabilir.

Question 2: What is the purpose of the enqueuer work process? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. It processes update requests
 2. It processes user entries
 3. It translates Open SQL statements
 4. It manages logical locks in the lock table

Soru 2:  Enqueuer (kuyruk oluşturma) işlem sürecinin amacı nedir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Güncelleme taleplerinin işlemini yapar.
 2. Kullanıcı girdilerinin işlemini yapar.
 3. Açık SQL ifadelerinin çevirisini yapar. e
 4. Kilit tablosundaki (lock table ) mantıksal (logical) kilitleri yönetir.

 

Question3: Which controller types can exist within a Web Dynpro component? There are 3 correct answers to this question.

Response:1,4,5

 1. Component controller
 2. User controller
 3. Application controller
 4. Window controller
 5. View controller

 

Soru 3: Hangi kontrolör type Web Dynpro bileşeniyle birlikte bulunur? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. Bileşen kontrolörü
 2. Kullanıcı kontrolörü
 3. Uygulayıcı (aplikasyon) kontrolörü
 4. Pencere kontrolörü
 5. Görüntüleme (view) kontrolörü

Question4: In the CALL CUSTOMER-FUNCTION ‘nnn’ statement, nnn is a three-digit number used in SAP programs for which of the following types of enhancement? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Business add-ins
 2. New BAdIs
 3. User exits
 4. Customer exits

Soru 4:    CALL CUSTOMER-FUNCTION unda bulunan ‘nnn’ ifadesinde (‘nnn’ SAP programında üç basamaklı bir sayıdır ) SAP programlarında  hangi type lar geliştirilmiştir.  Lütfen doru cevabı seçiniz.

 1. Business add-ins (iş eklentileri)
 2. New BadIs
 3. User exits (kullanıcı girdileri)
 4. Customer exits (müşteri girdileri)

  

Question5: You are writing a program that uses ABAP class. Which components of the class can you create directly from the program? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. Only protected components
 2. Only private components
 3. Only public components
 4. All components

Soru 5: ABAP sınıflandırmalarını (class) kullanarak bir program yazıyorsunuz. Hangi sınıf bileşenlerini doğrudan programdan oluşturabilirsiniz?lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Sadece korunmalı bileşenler
 2. Sadece özel bilşenler
 3. Sadece herkese açık bileşenler
 4. Tüm bileşenler

 

Question6: Where are fixed values for fields stored? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. Field Table
 2. Structure
 3. Domain
 4. Data element

  

Soru 6: Alanlar için sabit değerler nerede saklanır? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Alan (field)
 2. Tablo (table)
 3. Yapı (structure)
 4. Alan (Domain)
 5. Data elementi

 

Question7: Which of the following can you do with the ABAP debugger? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,4

 1. Compare data objects.
 2. Analyze internal tables
 3. Analyze SQL traces.
 4. Analyze memory usage.
 5. Change source code.

Soru 7: ABAP debugger (ayıklayıcı ) ile hangi işlemleri yapabilirsiniz? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. Data nesnelerini karşılaştırma
 2. Giriş tablolarının analizi
 3. SQL işaretlerinin analizi
 4. Bellek kullanımının analizi
 5. Kaynak (source) kodunu değiştirme

Question8: What does the Refactoring Assistant allow you to do? There are 2 correct answers to this question.

Response: 2,4

 1. Rename all subclasses of a method
 2. Move components between superclasses and subclasses
 3. Rename all occurrences of a method
 4. Move between classes and interfaces

 Soru 8: Refactoring (yeniden düzenleme) Asistanı ne yapmanıza izin verir? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. Bir metodun tüm alt sınıflarının yeniden adlandırmanıza
 2. Bileşenleri üst sınıflar ve alt sınıflar arasında taşımanıza
 3. Bir metodun tüm oluşumlarını yeniden adlandırmanıza
 4. Sınıflar ve arabirimler arasında ilerlemenize

Question9: You are required to add customer source code in the SAP delivered object using the new enhancement framework without modification. How can you find the available enhancement? There are 3 correct answers to this question.

Response: 1,2,4

 1. Select from the list of application-related BAdIs or enhancement spots in the SAP Application Hierarchy.
 2. Perform a program-related global search for GET BADI.
 3. Search for a Business Transaction Event in the Customizing tree (transaction SPRO).
 4. Select from the list of freely selected BAdIs or enhancement spots in the Repository Information System.
 5. Perform a program-related global search for a customer exit.

 

 

Soru 9:  SAP de herhangi bir modifiye uygulanmadan yeni bir gelişmiş sistem (enhancement framework) kullanarak oluşturulmuş nesneye müşteri kaynak kodu eklemeniz isteniyor. Kullanılabilir geliştirmeyi nasıl bulabilirsiniz? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. SAP Uygulama Hiyerarşisinde, uygulama ile ilişkili BAdI’ler (application-related BAdIs) veya geliştirici spotları (enhancement spots) listesinden seçim yaparak.
 2. GET BADI için global bir bağlantılı program araması yaparak
 3. Özelleiştirme ağacında faaliyet işlem olayı (Business Transaction Event) araması yaparak. (transaction SPRO)
 4. Depolanmış bilgi sisteminde gelişi güzel seçilmiş BadI ler ve geliştirme noktaları listesinden seçim yaparak
 5. Bir müşteri çıkışı için global bir bağlantılı program araması yaparak

 

Question10: Which options are available for a JOIN in ABAP Open SQL? There are 3 correct answers to this question

Response: 1,3,4

 1. LEFT OUTER JOIN
 2. RIGHT OUTER JOIN
 3. INNER JOIN
 4. FULL JOIN
 5. CROSS JOIN

 

Soru 10: ABAP Open SQL’de JOIN için hangi seçenekler kullanılabilir? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. LEFT OUTER JOIN
 2. RIGHT OUTER JOIN
 3. INNER JOIN
 4. FULL JOIN
 5. CROSS JOIN

Question11: Table A and table B are partially buffered. Which of the following SELECT statements always access the database? There are 2 correct answers to this question.

Response:1,2

 1. SELECT SINGLE FOR UPDATE a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_A WHERE c EQ ‘1234’.
 2. SELECT a b c d FROM table A JOIN table B ON table A~a EQ table B~ eINTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_A_B.
 3. SELECT a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_AB
 4. SELECT SINGLE CLIENT SPECIFIED a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_AB.

Soru 11: tablo A ve tablo B kısmen korumalıdır. Aşağıdaki SELECT ifadelerinden hangileri daima veritabanına erişimi sağlar? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. SELECT SINGLE FOR UPDATE a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_A WHERE c EQ ‘1234’.
 2. SELECT a b c d FROM table A JOIN table B ON table A~a EQ table B~ eINTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_A_B.
 3. SELECT a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE lt_AB
 4. SELECT SINGLE CLIENT SPECIFIED a b FROM table A INTO CORRESPONDING FIELDS OF ls_AB.

 

Question12: When does the lifetime of a component controller begin and end? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. It begins with the Web Dynpro component and ends with the Web Dynpro application that called it.
 2. It ends the first time the Web Dynpro application is called at runtime and ends when the Web Dynpro application that called and instantiated component ends.
 3. It lasts from creating data within the controller to cover the whole period during which the component is in use.
 4. It begins the first time the Web Dynpro application is called at runtime and ends when the Web Dynpro application that called and component ends.

 

Soru 12: Bir bileşen kontrolörünün görevi ne zaman başlar ve biter? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Web Dynpro bileşeniyle başlar ve aynı addaki Web Dynpro uygulaması ile biter.
 2. Web Dynpro uygulamasındaki runtime yani çalışma zamanında sona erer ve Web Dynpro uygulamasındaki örnek bileşenlerin sona ermesiyle sona erer.
 3. Bileşenin kullanıldığı tüm periyodu kapsayacak şekilde kontrolörle veri oluşturmaya devam eder.
 4. Web Dynpro uygulamasındaki runtime yani çalışma zamanında başlar ve Web Dynpro uygulamasındaki bileşenlerin sona ermesiyle Web Dynpro uygulaması sona erer.

Question 13: What process is used to establish the automatic transport of data between the view controller’s context-attributes and the UI element in its layout? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Context mapping
 2. Data migration
 3. View assembly
 4. Data binding

Soru 13: görüntüleme kontrolörünün nitelik bağlamı (controller’s context-attributes) ile düzen içerisinde bulunan UI öğesi arasındaki otomatik veri aktarımını sağlamak için hangi işlem kullanılır? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Haritalama bağlamı
 2. Veri göçü (verileri başka bir sisteme geçirme)
 3. Görüntü montajlama
 4. Veri bağlama

 

Question 14: What does a view do? There are 4 correct answers to this question.

Response: 1,2,4,5

 1. Contains windows
 2. Contains a view controller
 3. Contains other views
 4. Can be contained in a window
 5. If entered by an inbound plug, can cause an event handler method to be called

Soru 14: view (görüntüleme) ne yapar? Bu soru için dört doğru cevap vardır.

 1. Pencereler içerir
 2. Görüntüleme kontrolörü içerir
 3. Diğer görüntülemeleri içerir
 4. Bir pencerede bulunabilir
 5. Eğer bağlı bir fiş girişi yapılırsa manuel isimlendirilmiş metod işlemine neden olabilir

Question 15: What options do you have when setting a watchpoint? There are 2 correct answers to this question.

Response: 1,4

 1. Stop at predefined conditions for a specific variable.
 2. Stop at predefined conditions for all variables.
 3. Stop at any change of all variables.
 4. Stop at any change of a specific variable.

Soru 15: Bir izleme noktası kurulumunda seçenekleriniz ne olur? Bu soru için iki doğru cevap vardır.

 1. Spesifik bir değişken için daha önceden tanımlanmış koşulları durdurma
 2. Tüm değişkenler için daha önceden tanımlanmış koşulları durdurma
 3. Tüm değişkenler için herhangi bir değişiklikte durdurma
 4. Spesifik bir değişken için herhangi bir değişiklikte durdurma

 

Question16: You want to use a BAdI to extend the functions of an SAP program. Which of the following tasks is necessary? Please choose the correct answer.

Response: 4

 1. Define an interface for the BAdI.
 2. Call the BAdI
 3. Create an enhancement project using a customer exit.
 4. Implement a class that implements the BAdI interface.

 

Soru 16: Bir SAP programının fonksiyonlarını genişletmek için bir BAdI kullanmak isterseniz. Aşağıdaki görevlerden hangisi gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Badl için bir arabirim tanımlama
 2. BAdl çağırma veya adlandırma
 3. Bir müşteri çıkışı kullanarak geliştirilmiş bir proje oluşturma
 4. BAdl arabiriminin uygulandığı bir sınıf oluşturmak

Question17: Your task is to enhance the screen of an SAP standard application. How do you determine if there is a customer exit for this task? Please choose the correct answer.

Response: 2

 1. You use the BAdI Builder (transaction SE19) to check for a suitable Business Add-In(BAdI)
 2. You search in the flow logic of the screen for CAL CUSTOMER-SUBSCREEN statement
 3. You search in the SAP reference Implementation Guide (IMG) for a suitable user exit
 4. You search in the source code of the application for GET BADI statement

 

Soru 17: Göreviniz standat bir SAP uygulsmssı ekranını geliştirmek. Bu görev için bir müşteri çıkışı varsa nasıl tanımlama yapmanız gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Uygun bir Business Add-In(BAdI) olup olmadığını kontrol etmek için BAdI Builder (transaction SE19) kullanırsınız
 2. CAL CUSTOMER-SUBSCREEN koşulu için ekranın mantık akışında arama yaparsınız
 3. Uygun bir kullanıcı çıkışı için SAP referans uygulama klavuzunda (IMG) arama yaparsınız
 4. GET BADI koşulu için uygulama kaynak kodunda arama yaparsınız

 

Question18: When do you need to use the GROUP BY clause in the SELECT statement? Please choose the correct answer.

Response: 3

 1. If you want to redefine the sequence of the columns in the result set
 2. If you want to use ORDER BY to specify a sub-order
 3. If you want to use aggregate functions and at least one component in the field list is a column identifier
 4. If you want to use aggregate functions and all components in the field list are aggregate functions

Soru 18: SELECT koşulunda GROUP BY ibaresini ne zaman kullanmanız gerekir? Lütfen doğru cevabı seçiniz.

 1. Son sette(kurulumda) sütun dizilerini tekrar tanımlamak istediğinizde
 2. Bir sub-order(alt talep) belirlemek için ORDER BY kullanmak istediğinizde
 3. Tanımlanmış bir sütunun olduğu alan listesinde bulunan en az bir bileşen ve tüm fonksiyonları kullanmak istediğinizde
 4. Tüm fonksiyonların olduğu alan listesindeki tüm bileşenleri ve tüm fonkiyonları kullanmak istediğnizde

Question 19: Which of the following predefined data types are character types? There are 3 correct answers to this question

Response: 3,4,5

 1. X
 2. P
 3. T
 4. D
 5. N

Soru 19: Aşağıda tanımlanmış olan data type lardan hangileri karakter type dır? Bu soru için üç doğru cevap vardır.

 1. X
 2. P
 3. T
 4. D
 5. N

Question20: Which statements are true about a class that has granted friendship to another class? There are 4 correct answers to this question.

Response: 2,3,4,5

 1. All classes the friend has granted friendship access status to also have the same access.
 2. All classes that inherit from the friend (subclasses) also have the same access.
 3. The friend has access to protected attributes.
 4. The friend has access to public attributes.
 5. The friend has access to private attributes

 

Soru 20: İmtiyazlı dostluk sınıfına sahip bir sınıf ve diğer bir sınıf hakkında hangi doğru koşullar oluşturulabilir?bu soruda dört doğru cevap vardır.

 1. Tüm sınıflar imtiyazlı dostluk statüsünü ve de tüm hakları kullanan arkadaşlardır.
 2. Aynı haklara sahip alt sınıflardan da katılım olan tüm sınıflar
 3. Korumalı niteliğe izin verilen arkadaş
 4. Genel niteliklere izin verilen arkadaş
 5. Özel niteliklere izin verilen arkadaş

 

ileAli İmran Güneş

SAP Sertifikaları İle ilgili 10 Soru ve Cevap

1-Sertifika sınavına nerden başvururum?
SAP web sitesinden başvurabilirsiniz.
https://training.sap.com/shop/certification/

2- Sınav tarihleri nedir?
Sınavlar belirli tarihlerde yapılmaktadır (ayda bir veya 2 ayda bir defa). Detaylı bilgi için tıklayınız
https://training.sap.com/shop/certification/

3- Sınav Yeri Neresi?
Anel İş Merkezi Saray Mah.
No:5 Kat: 6 Ümraniye İstanbul
4-Sınav Ücreti Ne kadar?
Sınav ücreti: Aşağıda belirtilen sınav ücretleri 400 Euro’dur. Bazı sınavların ücreti değişiklik göstermektedir.
5-Sınav hangi dillerde yapılmaktadır?
Bütün sınavlar İngilizce ve diğer dillerde (Almanca, Japonca vb) yapılır. Şu an TÜRKÇE yapılan sınav yoktur. (22.08.2017)
6-Sınav geçiş notu, soru sayısı, süresi?
Geçiş notu: 55-60 arası (sınava göre değişiyor)
Soru Sayısı: 80
Süre: 180 dakika
8- SAP Sertifikası almak şartı mı?
Global çalışan bazı danışmanlık firmaları çalışanlarına bunu şart koşmaktadır. Müşteri gözünde sertifikalı danışman olmanız avantaj, şu anki Türkiye koşullarda zorunlu veya kesin ihtiyaç gibi görülmemektedir.

9- Detaylı bilgi alacağımız irtibat numarası:
+90 216 633 03 00

10- Hangi Sınava girmeliyim?
SAP upgrate ‘lere göre sınav adları değişmektedir. HR, ABAP vb. birden çok sınavı vardır, buraya örneklendirmek amacı ile sınavlar eklemiştir. https://training.sap.com/shop/certification/

ileAli İmran Güneş

SAP FI Muhasebe Tabloları

www.ficosoft.com

Sap’de her bir modülde kullanılan tablolar arasındaki ilişki aşağıdaki gibi çıkarılmıştır.
Sutunda, tablolar 4 başlık altında gruplanır;Satıcılar, Hesap Planı,Müşteriler, Yeni Hesap Planı
Master Data: hesaplar,müşteri listesi, malzeme listesi. Transaction datının işlenmesi için gerekli datalardır.
SAP FI Muhasebe Tabloları Türkçesi
Tabloları TürkçesiSAP Tablolar Neden Kullanılır
1-Ön yüz ekranlarında olmayıp tabloda olan alanlara ulaşmak için, örnek: hangi modülden kayıt yapılıyor,kayıd oluşturan kim
2-Geliştirme yaparken ABAP’cıya verilecek teknik speckler ile ilgili tablolardan faydanılması(örnek Şirket kodu: BUKRS)
3-Bigilerin birden çok işlem kodundan faydanılarak çekmek yerine, bir tabloda bütün verilere ulaşmak
4-Tablolar ayrıca ekranda yer alan görüntüleri tablo şeklinde görmemizi sağlar. Örnek; 3 tane belgenin belge başlığında yer alan bilgilerin tamamını excel tablo formatı şeklinde tablolardan alabiliriz.
5- Kurlar sisteme yanlış girilmiş, 3 saat sonra farkına varılıyor. Sistemde kaş tane belgede kur değerleri yanlış girilmiş sorusunun cevabını tablolara bakarak, kimin kayıt attığını kolayca tespit edebiliriz.

LFA1 , KNA1 , FAGLFLEXT

ileAli İmran Güneş

Bütçe çalışmalarında ön hazırlık bilgileri

 

1-Aşağıdaki şekilde konsolide bir listenin oluşturulması, büyük resmi görmek açısından faydalı olacaktır

OPEX/CAPEX 2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 % Fark Run Grow Transform
1 X1
2 X2
TOPLAM

TOPLAM

2- Bütçemi etkileyen faktörlerin etkisinin tespit edilmesi: a) %10 Kur artışı , %30 Kur artışı b) İş planına göre değişecek toplam bütçe

OPEX/CAPEX 2016 Kur Farkı İş planın Bağlı Bütçe Toplam TL % -İş Planı/2016
Birimler 2015 (7+5) 2016 10% 20% 40%
       1 IT Operasyon
2 Ürün Geliştirme
TOPLAM

TOPLAM

3- Bir önceki seneye göre bütçe fark gerekçeleri, Finansın konsolide ettiği dosyalardaki her bir bütçe kaleminin karşısına +-%10 geçenlerin açıklaması, yeni gelenlerin gerekçesinin girilmesi

4- Mükerrer bütçe kalemlerinin olmaması için alınacak aksiyon maddelerini çıkarılması ve sorumluluların belirlenmesi

5- Nerde bütçelenecek diye soru işaretli olan bütçe kalemlerin konsolide edilmesi ve netleştirilmesi : temsil,seyahat vb

6- Bütçede ortak parametre kullanılacak maddelerinin çıkarılması : Elektrik vb

7- Total Cost Of Ownership tespit edilmesi için , finansın mevcut excel dosyalarına bir sutunda büyük görülen projelerin seçtirilmesi

8- Bütçede ayrı başlıkları halinde takip edilen bütçe kalemlerinin tespiti: X1 projesi vb.

ileAli İmran Güneş

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

Bütçe Nedir, Bütçe İle İlgili Öneriler?

1-Bütçe ile firmanın gelecek harcamaları öngörülür.

Firma yapılan bütçe ile nakit parasını rezerve eder.

2-Tüm raporlar prensip olarak finanstan alınır. Sistemden alınan bilgilerin güncel olmaması, verilen tutarlı olması için raporlar tek bir merkezden alınır.

3- Veri kaynağı olarak SAP kullanılır. Sap verilerin güncelliğini sağlamak için bütçe,gerçekleşme verilerinin zamanında ve doğru işlenmesi gerekmektedir.

4-Havuz bütçe yapılmaz, tüm harcama kalemleri tek tek detaylandırılır.

5-İş planı hedefleri güncellendiğinde bunu bütçeye kolayca yansıtmak için parametrik bütçe hazırlanmalıdır.

6-Kur değişimi kazancı ve kaybı parametreye bağlanmalıdır.

What is Budget?

1-Budget is predicting the future

By the help of the budget planning , fim reserve cash flow.

2- On principle all reports are taken from financial departmant. To provide data consistency , all report taken from one center. Another factor is: data is not update on ERP system

3- Sap is used for data source. We have to update budget values, actuals on time and accurately

4- Any budget item is not a pool or black box. Every expenditure is shown with detailed information.

5- When the business plan is changed, to reflect these data to budget, we set the values parametric budget.

6- Foreign exchange gain or loss must be connected to parametric changes.

ileAli İmran Güneş

Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı)

Bütçe Hedefleri (Üst Yönetim Bakışı) /Budget goals (top management perspective)

1-Her alınan kuruş verimli harcanması gerekir.Büyük paralar ile ilgileniyoruz diye detay harcamalar ihmal edilmez.

2- Herhangi bir bütçe kaleminde iptal olur ise, o bütçe kalemi genel bütçeye aktarılır. Stratejik öncelikler doğrultusunda, bütçenin yeni yeri tespit edilir. Bu bütçe kalemi aynı birim içerisinde başka bir üniteye kesinlikle kaydırılmaz.

3-Planlanan sürecin en hızlı akması sağlanmalıdır. Yapılsın, yapılmasın ilk etapta ve karar verildiği gibi bütçe yürütülmeye çalışılmalıdır.

4-Raporlar finanstan alınmalıdır, şeffaflık ve iletişim en önemli ilkelerimizdir. Saklamak istediğimiz hiçbir bilgi olmamalı. Finans ve teknik aynı bilgiye sahip olmalıdır.

5- Bütçelerde prensip olarak tampon para bırakılmaz.

6-Sene başı planlama ile yapılan harcama %20 oranında sapması normaldir.

7-Bütçe kalmeleri arasındadaki transferler finansın onayı ile gerçekleşir.

8-Parayı teknoloji yönetir, finans destek fonksiyonunu verir. Finans doğru business case ile yatırımların finansal getirisini onaylar.

9-Bütçe, forecast dönemlerinde realize edilmeli, arada hiçbir sürpriz olmamalı.

10-Her zaman kararlar alınırken, elimizdeki maksimum bilgi değerlendirilerek en optimum sonuçlar üretilmelidir.

1- Ever penny is spent by efficiently. We are interested in big budgets so detailed spendings are unimportant perspestive is wrong.

2- if any budget item is cancelled, then this is transfer to general budget. this spending new location is determined according to strategic investment plan, this budget line is ceartinly not shifted to another unit within the same unit

3-The rapid flow of planned process should be ensured. As decided in the first instance, you should be trying to execute.

4- All reports taken from finance department. Transparency and communication are our most important principles.Not allowed any informaiton is hidden from finance. Finance and technical units have same information.

5-Not allowed bufer budget

6- Budget deviation between beginning and end of the year is %50

7-Budget items transfer is done under control of finance.

8-Technology manage the money, finance department gives support functions. Finace approve financial return on investment with right business case.

9-Budget shoul be realized in forecast period, there should be no surprise in this intervals

10-Decisions are taken by reference to information.

ileSerdal Dede

FBCJ Short Dump Syntax error in program SAPLFKR0

Bu yazıda Kasa Defterine kayıt girerken seçimi kaydet seçeneğinde  ABAP Short Dump alınması durumundaki çözüm hakkında bilgi vereceğim. Aynı hata ile MIGO,MB01, MB02, MB03, MB11 or MIR6 işlem kodlarında da karşılaşılabilir.

FBCJ

SAPLFKR0

Bu hatanın çözümü için SAP yayınlamış olduğu 2210187 – Syntax error in program SAPLFKR0: No component exists with the name FPLNR   note da aşağıdaki çözümü önermiştir.

 

 • Is FI-CA Contract Accounting used in your daily business?
 • If YES:
  • Activate the switch “FICA” via a business function in transaction SFW5.
   Caution: The activation of a business function is NOT reversible!
   Please read in detail SAP Online Documentation Deactivating Business Functions.
 • If NO:
  • Deactivate component FI-CA for FI/CO interface:
   • Call  transaction code SM30 for View TRWCA FI/CO Interface: Active Components.
   • Search entry for component FICA and clear the Active-Flag.
   • Save the changes.

Kontrat Muhasebesi günlük işlemlerde kullanılmıyorsa NO seçeneği ile ilerleyebiliriz.  Eğer Kontrat Muhasebesi günlük işlemlerde kullanılıyorsa bu durumda da YES seçeneğinde blirtildiği şekilde  SFW5 FICA yı geri  dönüşü olmayacak şekilde  aktive edebiliriz. Ben NO seçeneği ile aşağıdaki gibi ilerledim.

 1.  SM30  TRWCA  yı seçip    düğmesine basalım.
 2. Tablodan FICA yı bulup aktivasyonunu kaldırıp kaydedelim. 

 

ileSerdal Dede

SAP Sistem hatası: KATTAB_FUELLEN EXD rutininde hata İleti no. F4308

FBKP işlem kodu ile  Otomatik Kayıtları Seçtiğimizde karşılaşılan hatanın çözümü için Sap nin yayınladığı OSS note a 1737028 – Tr.FBKP Error in routine KATTAB_FUELLEN EXD / EDPOA   göre ilerleyebiliriz.

 

FBKP KATTAB_FUELLEN EXD

FBKP İşlem Koduna Girip

Otomatik Kayıtlara tıkladığımızda

bu hata mesajını alıyoruz.  Hata SAP kaynaklı , Bu konuda yayınlamış oldukları notta aşağıda belirttikleri adımları uygulayalım.

 1. SE16N işlem kodundan  T030A tablosunu seçip Enter a basın.

text tablosu T030W görüntülenecektir.

2. Bu tablodaki  kriterleri aşağıdaki gibi  KTOSL=ZZA GRUPP=EXD TCODE=O5ZZ  olarak dolduralım ve F8 e basalım.

3. Aşağıdaki kaydı göreceğiz. ZZA EXD O5ZZ Tanım : Gön.Ind.KDV brç./alck. dğşk.trns.kyt. şeklinde ( Input Tax Pay./Rec. at SenderCity)

4. F3 ile bir önceki ekrana dönelim  ve sağ üstteki “Görünüm bakımı” na tıklayalım.

5. Gelen aşağıdaki formdan  ZZA EXD O5ZZ girişini bulup satırı silelim (shift+F2) ve kaydedelim.
6. Artık FBKP  işlem kodunu çağırıp otomatik kayıtlara tıkladığımızda form şağıdaki şekilde açılacaktır.

FBKP Otomatik Kayıtlar