SAP FI Modülü Ders İçeriği

SAP FI Financial Accounting Finansal Muhasebe Modulü Ders Konu Başlıkları

Ana Başlık Uyarlama Adımları
İşletme Yapısı Şirket kodunu işle, kopyala, sil, kontrol et
İş Alanı İş alanını tanımla
İşletme Yapısı MySAP sistemlerinde ülke tanımla
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Defteri kebir muhasebesi için belge ayrıştırma karakteristikleri
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Belge ayrıştırma prosedürünü tayin et
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Belge ayrıştırmasını etkinleştir
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Tayin edilmeyen prosesler için sabitleri düzenle
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Paralel para birimleri kullanımını belirle
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayin et
Kayıt Dönemleri Kayıt dönemlerini aç ve kapat
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Muhasebe ilkelerini tanımla
Hesap Planı Hesap belirlemeleri
Hesap Planı Hesap planlama listesini düzenle
Mali Yıl Varyant ve Kayıt Dönemi Mali yıl varyantı bakımı (kısaltılmış MY bakımı)
Mali Yıl Varyant ve Kayıt Dönemi Mali yıl fark göstergesine şirket kodu tayini
Hesap Planı Devredilen kâr/zarar hesabını tanımla
Hesap Planı Şirket kodunun hesap planına tayini
Müşteri Hesap Grupları Numara alanlarının müşteri hesap gruplarına tayini
Satıcı Hesap Grupları Numara alanlarının satıcılara ilişkin hsp.grupların
Kayıt Dönemleri Açık kayıt dönemleri için varyantların tanımlanması
Kayıt Dönemleri Şirket kodu varyantlarını tayin et
Alan Durum Grupları Alan durum varyantlarını tanımla
Alan Durum Grupları Şirket kodunun alan durumu varyantlarına tayini
Müşteri Hesap Grupları Müşterilere ilişkin hesap gruplarının tanımlanması
Satıcı Hesap Grupları Satıcılara ilişkin hesap gruplarının tanımlanması
Müşteri- Satıcı Hesap Grupları Müşteri ve Satıcı Hesap grubunu tanımla
Otomatik Kayıtlar Otomatik kayıtlar – hesap belirleme
Otomatik Kayıtlar Otomatik vergi kayıtları – hesap belirleme
Otomatik Kayıtlar Otomatik kayıtlar: Kurallar
Otomatik Kayıtlar Kur farklarına ilişkin otomatik kayıtlar – hesap belirleme
Otomatik Kayıtlar Özel defteri kebir: Gösterge
Kayıt Anahtarı Kayıt anahtarı metinleri
Vergi Göstergeleri Vergi göstergesi
Vergi Göstergeleri Table Contents
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Defterler ve para birimi tipleri için ayarları tanımla
Duran Varlık Referans değerleme planını/değerleme alanlarını kopyala
Duran Varlık Parametreyi değerleme planında ayarla
Duran Varlık Değerleme planlarının geçişini yap
Duran Varlık Şirket kodlarına değerleme planları tayini
Duran Varlık DV değerleme alanları için ekran düzeninin tanımlan
Duran Varlık Duran varlık ana verileri için ekran düzeninin tanı
Duran Varlık Duran varlık sınıflarını tanımla
Duran Varlık Kâr/zarar yerine net defter değeri kaydet
Duran Varlık Amortisman anahtarı bakımı
Duran Varlık Düzey yöntemlerinin bakımı
Duran Varlık Dönem kontrol yöntemlerinin bakımı
Duran Varlık Değerleme planına bağlı olarak ekran düzeni/hesap b
Duran Varlık DV sınıfı değerlemesini belirle
Duran Varlık Değerleme planı için DV sınıfının etkinliğini kaldı
Duran Varlık Yeniden değerleme anahtarlarının bakımı
Duran Varlık Yeniden değerleme anahtarının DV sınıflarında sakla
Duran Varlık Genel defter uyarlamasının geçişini yap
Duran Varlık Duran varlık defteri kebir ile entegrasyon
Duran Varlık Duran varlık ana hesap tayini
Çek/Senet işlemleri Çek portföyünü tanımla
Çek/Senet işlemleri Çek banka yardımcı Hesp Tanım.
Çek/Senet işlemleri Numara alanlarını tanımla
Çek/Senet işlemleri SAPscript formu belirle
Çek/Senet işlemleri Çek Ana Banka Uyarlamaları
Çek/Senet işlemleri Senet portföyünü tanımla
Çek/Senet işlemleri Senet banka yardımcı Hesp Tanım.
Çek/Senet işlemleri Numara alanlarını tanımla
Çek/Senet işlemleri SAPscript formu belirle
Çek/Senet işlemleri Senet Ana Banka Uyarlamaları
Kasa Defteri Kasa defteri tanımla
Kasa Defteri Kasa genel işlemler yarat, değiştir, sil
Kasa Defteri Kasa defteri için yazdırma parametrelerini tanımla
Kasa Defteri Kasa Tutar sınırı
Collection Managment Define Collection Groups
Collection Managment Define Collection Segments
Collection Managment Define Collection Profiles
Collection Managment Define Company Codes for SAP Collections Management
Duran Varlık Yeni duran varlık muhasebesini etkinleştir
SAP-Muhatap Muhataptan satıcıya yön için numara tayinini belirle
SAP-Muhatap Muhataptan müşteriye yönü için numara tayinini belirle
SAP-Muhatap Gruplamaları tanımla ve numara alanına tayin et
SAP-Muhatap Muhatap rolleri tanımla
SAP-Muhatap Muhatap rol gruplamaları tanımla
SAP-Muhatap Muhataba müşteri yönü için numara tayini belirle
SAP-Muhatap Muhataba müşteri yönü için muhatap rolü belirle
SAP-Muhatap Muhataba satıcı yönü için numara tayini belirle
SAP-Muhatap Muhataba satıcı yönü için muhatap rolü belirle
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Defterler ve para birimi tipleri için ayarları tanımla
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Check Exchange Rate Types
SAP-Muhatap Numara alanlarının müşteri hesap gruplarına tayini
SAP-Muhatap Numara alanlarının satıcılara ilişkin hsp.gruplarına tayini
Defteri Kebir Muhasebesi için Defterler Define Translation Ratios for Currency Translation
SAP-Muhatap Muhataptan satıcıya yön için numara tayinini belirle
SAP-Muhatap Gruplamaları tanımla ve numara alanına tayin et
Hesap Planı Hesap Planın Tanımlanması
Banka İşlemelri Banka Şubelerinin Tanımlanması