SAP HR Modülü Ders İçeriği

SAP HR Human Resources İnsan Kaynakları Yönetimi Modülü Kursu Konu Başlıkları

 

Ana Başlık Uyarlama Adımları
İşletme yapısı Personel alan ve alt alanları
Personel idaresi Çalışan grupları ve alt grupları
Personel idaresi SGK grupları
Personel idaresi Bilgi tipi ve alt tip uyarlamaları
Personel idaresi Ekran başlıkları ve kartotekler
Personel idaresi Bilgi tipi ek alanları ve kullanıcı kontrolleri
Personel idaresi Dinamik işlemler
Personel idaresi İşlemler dizisi türleri ve nedenleri
Personel idaresi Ek bilgi tipleri
Personel idaresi Bordro alt birimleri ve bordro dönemleri
Organizasyon yönetimi Pozisyon gruplamaları
Organizasyon yönetimi Masraf yerleri tayini ve kontrol kodu
Zaman yönetimi Resmi tatil takvimi
Zaman yönetimi Çalışma programları
Zaman yönetimi İzin ve kota uyarlamaları
Zaman yönetimi Kalan kota ödemesi
Bordro Temel ücret
Bordro Ek ödeme ve kesintiler
Bordro Yasal parametre tabloları
Bordro Bordro brütten nete hesaplamaları
Bordro Bordro netten brüte uyarlamaları
Bordro Gün düzeltmeleri
Bordro Fazla mesailer
Bordro İcmal raporu
Bordro ADS bordro zarfı ücretleri
Bordro İcra bilgi tipi
Bordro Banka dosyası
Bordro Teknopark bordrosu
Muhasebe entegrasyonu Ücret türleri hesap bağlantısı
Muhasebe entegrasyonu Personel satıcı carisi bağlantısı
Yan haklar Bilgi tipi
Self servisler Personel profili
Self servisler İzin talepleri
Self servisler Çok onaylı izin talep uygulamaları
Seyahat yönetimi Seyahat ve masraf yönetimi temel uyarlamalar
Seyahat yönetimi Onay akışları
Seyahat yönetimi Masraf muhasebeleşmesi
Seyahat yönetimi Avans muhasebeleşmesi
Bütçe Bütçe bordro şeması
Bütçe Bütçe senaryoları
Bütçe Norm kadro