SAP MM Modülü Ders İçeriği

SAP MM Materials Management Malzeme Yönetimi Dersi Konu Başlıkları

 

Ana Başlık Uyarlama Adımları
İşletme Yapısı Şirket koduna üretim yeri tayini
İşletme Yapısı Üretim yerine satınalma organizasyonu tayini
İşletme Yapısı Üretim yeri tanımlanması, kopyalanması, silinmesi, kontrolü
İşletme Yapısı Depo yeri bakımı
İşletme Yapısı Satınalma organizasyonu bakımı
İşletme Yapısı Şirket koduna satınalma organizasyonu tayini
İşletme Yapısı Üretim yerine standart satınalma organizasyonu tayini
Genel Lojistik-Malzeme Anaverileri Malzeme yönetimi için şirket kodları bakımı
Malzeme Yönetimi – Satınalma Muhatap şemalarının hesap gruplarına tayini
Malzeme Yönetimi – Satınalma Fiyat sapması için tolerans sınırlarının tanımlanması
Malzeme Yönetimi – Satınalma Belge türlerini tanımla
Malzeme Yönetimi – Satınalma Hesap tayin tiplerinin bakımı
Malzeme Yönetimi – Satınalma Satınalma gruplarının yaratılması
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Çift fatura kontrolü ayarları
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Vergi göstergesi için varsayılan değer bakımı
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Fatura indiriminde vergi işlemleri
Malzeme yönetimi için genel ayarlar İhtiyaç önceliği belirlemeyi etkinleştir
Malzeme yönetimi için genel ayarlar İhtiyaç aciliyeti grupları belirle
Malzeme yönetimi için genel ayarlar Organizasyon öncelikleri belirle
Malzeme yönetimi için genel ayarlar İhtiyaç önceliklerini belirle
Malzeme yönetimi için genel ayarlar İhtiyaç aciliyetlerini belirle ve tayin et
Malzeme Yönetimi – Satınalma Kalem tipleri için harici görüntünün tanımlanması
Malzeme Yönetimi – Satınalma Muhatap rollerini tanımla
Genel Lojistik-Malzeme Anaverileri Mal gruplarının tanımlanması
Malzeme Yönetimi – Satınalma Teklif talebi için ileti türlerini tanımla
Malzeme Yönetimi – Satınalma Teklif talebi için çıktı şemasını tanımla
Genel Lojistik-Malzeme Anaverileri Malzeme türü özelliklerinin tanımlanması
Genel Lojistik-Malzeme Anaverileri Malzeme türü başına numara alanlarını belirle
Uygulamalar arası Bileşenler – SAP/Muhatap Sektör sistemlerinin ve sektörlerin bakımını yap
Uygulamalar arası Bileşenler – Anaveri Senkronizasyonu Sektörleri tayin et
Malzeme Yönetimi – Değerleme ve Hesap Tayini Değerleme denetimini belirle
Malzeme Yönetimi – Değerleme ve Hesap Tayini Değerleme birimlerinin gruplandırılması
Malzeme Yönetimi – Değerleme ve Hesap Tayini Değerleme sınıflarını belirle
Malzeme Yönetimi – Satınalma Satınalma siparişi için ileti türlerini tanımla
Malzeme Yönetimi – Satınalma Satınalma siparişi için çıktı şemasını tanımla
Malzeme Yönetimi – Stok yönetimi ve fiziksel envanter Satıcıya iade irsaliyesi için ileti türlerini tanımla
Malzeme Yönetimi – Stok yönetimi ve fiziksel envanter Satıcıya iade irsaliyesi için çıktı şemalarını tanımla
Malzeme Yönetimi – Stok yönetimi ve fiziksel envanter Yazdırma denetimi uyralamaları
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Satıcıya iade faturası için ileti belirleme uyarlamaları
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Satıcıya Avans uyarlamaları
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Satıcıya Özgü Toleransları ayarrla
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Fatura Blokajı Tolerans sınırlarını tanımla
Malzeme Yönetimi – Lojistik Fatura Kontrolü Ana hesap ve malzeme ana hesabına doğrudan kaydı etkinleştir
Uygulamalar arası Bileşenler – SAP/Muhatap BP Satıcı Ek Statu Alanı uyarlamaları
Genel Lojistik-Malzeme Anaverileri Malzeme durumunun tanımlanması
Malzeme Yönetimi – Satınalma Satınalma malzeme fiyatlandırması koşul uyarlamaları
Malzeme Yönetimi – Satınalma Satınalma Talebi onay stratejisi uyarlamaları
Malzeme Yönetimi – Satınalma Satınalma Siparişi onay stratejisi uyarlamaları
Malzeme Yönetimi – Satınalma Sözleşme onay stratejisi uyarlamaları
Malzeme Yönetimi – Satınalma Tedarikçi değerlendirme uyarlamaları
Değerleme ve hesap tayini T030 uyaralamaları